Beespoke

Beespoke är ett nystartat internationellt Interreg projekt som ska bidra med kunskap, verktyg och finansiering för markägare och beslutsfattare för att öka mängden pollinatörer.

Beespoke är en förkortning för Benefitting Ecosystems through Evaluation of food Supplies for Pollination to Open up Knowledge for End users.