Information

RJ information

nr 4 2010

Teknik, referat och artiklar

Vi slängde ut plogen", Traktortech nr 6 2008

Forskning och försök

Ett odlingssystem för Integrerad Produktion med låg energianvändning och hög produktions-förmåga. Nilsson, C & Christensson, B. LTJ rapport 2010:22

Polsockerskördar under 5 år i det integrerade systemet, dels i reguljära skörderutor (integr), dels i den plöjda remsan och intilliggande oplöjda område. LTJ rapport 2010:22
Försök med striptillage i Sverige, 2010, Reducerad Jordbearbetning info 2010, nr 4