ODLING I BALANS ÅRSMÖTE
15 mars 2019

  • 8.30  Kaffe och registrering
  • 9.00 Årsmöte  (endast för medlemmar)
Plats: Franzengatan 6, Stockholm

SamZon - seminarium 15 mars 2019

SamZoner - om nytta för pollinerare, insekter och föda till fåglar mm.

  • 10.30 Varför SamZoner
  • 11.00 Blommor och bin, Ola Jennersten
  • 11.40 Lunch
  • 12.20 Varför dessa arter och hur måste man sköta dom, Petter Haldén, Hushållningssällskapet
  • 12.40-15.00 Biologisk mångfald på Hidinge gård, Håkan Wahlstedt, samt fler exempel från gårdar och från projektpartner
  • (15.00-15.40 kort möte för referensgruppspersoner)
Plats: Franzengatan 6, Stockholm

Frågor: helena.elmquist@odlingibalans.com, 08-7875966