ODLING I BALANS ÅRSMÖTE
15 mars 2019

 • 8.30  Kaffe och registrering
 • 9.15 Årsmöte  (endast för medlemmar)
Plats: Franzengatan 6, Stockholm

SamZon - seminarium 15 mars 2019

SamZoner - om nytta för pollinerare, insekter och föda till fåglar mm.

 • 10.30 Varför SamZoner
 • 11.00 Blommor och bin, Ola Jennersten
 • 11.40 Lunch a)
 • 12.20 Varför dessa arter och hur måste man sköta dom, Petter Haldén, Hushållningssällskapet
 • 12.40-15.00 Biologisk mångfald på Odling I Balans gårdar
 • Hidinge gård Fjugesta - Håkan Wahlstedt,
 • Södergård Löderup - Martin Andersson
 • Tisby Enköping - Urban Brunnsberg
 • Inspel från projektpartners
 • Avslutande diskussion och frågestund
 • (15.00-15.40 kort möte för referensgruppspersoner)
Plats: Franzengatan 6, Stockholm

Frågor: helena.elmquist@odlingibalans.com, 08-7875966
Anmälan senast 12 mars. Obs: begränsat antal platser
a) lunch till självkostnadspris för de som inte är intressenter i OiB. För intressenter och medlemmar ingår lunchen.