Årsmöte 11 mars 2021

30 år sen OiB bildades

Inbjudna är representanter från föreningens 35 medlemmar. Anmälan se längre ned på denna sida.

Plats: Maskinhallen på Norregården, Dalby hos Fredrik och Sofia Ohlsson. Även digital uppkoppling kommer erbjudas. Maskinhallen ger möjlighet för stort avstånd mellan deltagarna. 
Start klockan 9.30 med kaffe och smörgås (antalet deltagare beror på FHM rekomendationer). 
Själva årsmötet börjar klockan 10.00 
Efter årsmötet fortsätter diskussioner om OiB framtid.

För 30 år sen bildades Odling I Balans av Göran Ohlsson lantbrukare från Norregården Dalby och Bengt Godring. De var övertygade om att lantbrukare kunde aktivt bidra och visa vägen till en hållbar produktion. Detta arbete har sedan utvecklats tillsammans med pilotgårdar, intressenter och experter från ett vetenskapligt råd. 

Vi kan stolt berätta att OiB har flyttat positionerna i en mer hållbar riktning. Stina Olofsson på Greppa berättade vid jubileumsårsmötet 2016 att OiB var fröet till att räkna växtnäringsbalanser och Greppa Näringen. I det europeiska projektet AgroDemo, som OiB deltog i, visades att det bästa sättet att sprida innovationer och kunskap är när oberoende lantbrukare berättar för andra lantbrukare, sk peer to peer-learning. En oberoende organisation är trovärdig. 

De första klimatberäkningarna gjordes med data från OiB gårdar. Nu har vi bidragit till en ny modell för beräkning av klimatpåverkan. SamZonsprojektet har visat att man på en liten yta kan göra multinytta och gynna pollinerare, nyttodjur och skydda vatten mm. Nu blommar snart hela Sverige, och HS söker sponsorer som bidrar till utsäde och sådd av blomsterremsor. Jordbruksverket lyssnar på erfarenheterna från SamZonsprojektet och flyttade fram möjligheten att putsa en skyddszon, till 1 april. 
Fosforprojektet som genomfördes tillsammans med SLU visade att det är lantbrukarens egna erfarenheter som visar var de bästa och effektivaste åtgärderna ska göras för att minska övergödningen. Lantbrukarens egen kunskap är det bästa redskapet för att rätt åtgärder genomförs. Biobädden och blommande brunnar är två exempel på innovationer från lantbrukare som är viktiga delar inom integrerat växtskydd. Projektet Höstvete mot nya höjder, bidrog till ett förnyat intresse för höstveteodlingen och fokus på management inom branschen. 

Var ska OiB befinna sig i framtiden och hur ska man arbeta för att komma dit? OiB styrelse har gett en grupp i uppdrag att ge förslag på framtida arbetssätt och vilka frågor man ska jobba med. Årsmötet 2021 kan bli en värdefull mötesplats för samtal om OiB framtid. 

Anmälan till årsmöte 11 mars 2021

Några kommer kunna vara på plats i den stora maskinhallen på Norregården, med gott om plats mellan deltagarna. Det kommer också finnas en länk så man kan koppla upp sig digitalt.