Årsmöte 12 mars 2020 och seminarium "Hållbar växtodling" några företag i framkant berättar om deras visioner och strategier om hållbarhet och växtodling

10.30 Årsmöte: för pilotgårdar, intressenter och vetenskapliga rådet. Kaffe och bulle från klockan 10.00 

12.30 Seminarie "Hållbar växtodling"
lunch från kl.11.30 (Obs anmälan, gratis för alla samarbetspartner) 

Seminariet slutar kl.15.45

Plats: Margretetorps Gästgifveri, Hjärnarp

Talare: Claes Johansson, Markus Hoffman och Gunilla Frostgård och Odling I Balans lantbrukare. Moderator Lennart Nilsson, (LRF)

Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen kommer berätta om Lantmännens nya hållbarhetsarbete. Claes Johansson utsågs till Sveriges bästa hållbarhetschef 2016. Utmärkelsen offentliggjordes under konferensen Social Responsibility Day den 27 oktober.Lantmännens odlingskonceptet Klimat & Natur har fokus på att driva utvecklingen för en minskad klimatpåverkan. Man ställer exempelvis krav på att leverantörer ska använda gödselmedel med låga utsläpp av växthusgaser för att kunna leverera till det odlingskonceptet. Främja och stödja biologisk mångfald är ett annat område man arbetar med. 

Markus Hoffman, LRF expert vatten och växtnäring kommer berätta om arbetet med LRF nya strategier och mål på klimat- och hållbarhetsområdet. På stämman i juni 2019 så klubbades det igenom ett uppdrag att ta fram en ny strategi för de gröna näringarnas hållbarhet som stärker konkurrenskraften och gör oss drivande i hållbarhetsfrågorna. 

Gunilla Frostgård, från Yara kommer berätta om Yaras nya hållbarhetsarbete. Yara arbetar på bred front med hållbar intensifiering. Att minska klimatavtrycket från produktion och användning av mineralgödsel är ett av flera viktiga fokusområden.

Så här jobbar Odling I Balans med hållbar växtodling, Håkan Wahlstedt med flera OiB-lantbrukare

SamZoner - en kort summering om syfte, dagsläget och resultat. OiB lantbrukare och Helena Elmquist

Plats: Västra Skåne

Frågor: helena.elmquist@odlingibalans.com, 010-184 25 21
Anmälan senast 6 mars. Obs: begränsat antal platser
a) lunch till självkostnadspris för de som inte är intressenter i OiB. För intressenter och medlemmar ingår lunchen.