Årsmöte 12 mars 2020 och seminarium "Hållbar växtodling" några företag i framkant berättar om deras visioner och strategier om hållbarhet och växtodling

Plats: Västra Skåne

Talare: 

Jens Berggren, ny hållbarhetsansvarig på LRF kommer berätta om arbetet med LRF nya strategier och mål på klimat- och hållbarhetsområdet. På stämman i juni 2019 så klubbades det igenom ett uppdrag att ta fram en ny strategi för de gröna näringarnas hållbarhet som stärker konkurrenskraften och gör oss drivande i hållbarhetsfrågorna. Jens Berggren är spindeln i nätet för det arbetet. Jens som är agronom med inriktning mot teknik och mark-växt, kommer senast från Stockholm International Water Institute, UD, SIDA och har även arbetat på Vattenfall tidigare.

Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen kommer berätta om Lantmännens nya hållbarhetsarbete. Claes Johansson utsågs till Sveriges bästa hållbarhetschef 2016. Utmärkelsen offentliggjordes under konferensen Social Responsibility Day den 27 oktober.Lantmännens odlingskonceptet Klimat & Natur har fokus på att driva utvecklingen för en minskad klimatpåverkan. Man ställer exempelvis krav på att leverantörer ska använda gödselmedel med låga utsläpp av växthusgaser för att kunna leverera till det odlingskonceptet. Främja och stödja biologisk mångfald är ett annat område man arbetar med. 

Gunilla Frostgård, från Yara kommer berätta om Yaras nya hållbarhetsarbete. Yara arbetar på bred front med hållbar intensifiering. Att minska klimatavtrycket från produktion och användning av mineralgödsel är ett av flera viktiga fokusområden.
 

Plats: Västra Skåne

Frågor: helena.elmquist@odlingibalans.com, 010-184 25 21
Anmälan senast 6 mars. Obs: begränsat antal platser
a) lunch till självkostnadspris för de som inte är intressenter i OiB. För intressenter och medlemmar ingår lunchen.