Odling I Balans årsmöte 15 mars 2018
         & Årsmöteseminarium
"Kväveanpassning genom en smart
  kombination av biologi & teknik"
 

Göran Bergkvist från SLU berättade om sambandet mellan årsmån & beståndsutveckling. Odling I Balans summerade erfarenheter och slutsatser från nollrutemätningar och mätningar med Yara N-sensorteknik från ett samarbetsprojekt med Yara & Jordbruksverket. Yara berättade om sitt arbete för att optimera gödselgivan med hjälp av tekniken.

9.30   Kaffe och macka
10.30 Årsmöte (OiB medlemmar)
11.30 LUNCH (anmälan krävs, begränsat antal platser)
12.30 "Kväveanpassning genom en smart kombination av biologi och teknik"
* Helena Elmquist & Håkan Wahlstedt, mfl. OiB strategier vid gödsling
* Göran Bergkvist; Kunskap om årsmån & beståndsutveckling som grund för gödsling.
* Gunilla Frostgård & Katarina Elfström, Teknik, miljö och ekonomi erfarenheter från mätningar och analyser av resultaten.
* Nytt från Yara, Mogens Erlingson.
15.30 SLUT

Plats: Akvariet, Dockplatsen 12, Malmö, 5 min promenad från centralstationen.
Begränsat antal platser. Intressenter har företräde.