Hållbar jordbruksproduktion inom vattenskyddsområden - 18 mars 2015

12.45 Håkan Wahlstedt ordförande Odling i Balans, Åsa Wolgast Broberg  (LRF), Erfarenheter och konsekvenser från praktiken om vattenskyddsområdesbestämmelser
13.15 Havs och vattenmyndighetens arbete kring vattenskyddsområden, Hav och vattenmyndigheten, Susanna Hogdin,
13.45 Naturvårdsverkets förslag till nya spridningsföreskrifter relaterat till tillståndsplikt inom vattenskyddsområden. Naturvårdsverket, Handläggare Emil Jansson
14.15 Kaffe
14.35 Jordbruksverkets syn på vattenskyddsområde och jordbrukets produktion Jordbruksverket, Växtskyddshandläggare Magnus Sandström
15.00 Gemensam diskussion
15.30 Slut

Moderator: Kjell Pettersen