Södergårdsträff 16 augusti 2018

Inbjudna; intressenter, rådet, pilotgårdar, referensgrupp SamZon...
 

Ett 20-tal deltagare fanns på plats den 16 augusti 2018. Förmiddagen började med diskussion om SamZonsprojektet med referensgruppen och projektgruppen. På eftermiddagen besöktes Södergård och Sandbygård för att titta på SamZonerna och diskutera strategier.

Workshopen blev väldigt lyckad och intressant och SamZonsprojektet fick positiv respons från de myndigheter, och samarbetspartner som fanns på plats.
 

Tid:       
REFERENSGRUPP OCH PROJEKTGRUPP INBJUDNA 
9.30   Kaffe och macka Löderup Strandbad
10.00 Projekt och referensgruppsmöte
12.00 LUNCH
12.40 Projekt och referensgruppsmöte

FÄLTVANDRING (fler inbjudna)
14.30 Fält & gårdsvisning, Södergård ev. även Sandbygård
17.00 Odling I Balans råd och intressentträff