OiB intressentträff på Södergård
21 juni 2017

Anmälan Helena Elmquist,070-6227709 eller helena.elmquist@odlingibalans.com

Projektet Multifunktionella skyddszoner finansieras via EIP-Agri innovationsmedel. 


Intressenter och rådet!

Odling I Balans och Södergård inbjuder till en intressent-rådsträff på Södergård, Löderup den 21 juni. Vi vill gärna berätta vad vi gör inom Odling I Balans och framförallt så är temat vårt nya projekt Multifunktionella skyddszoner och därför vill höra vad ni tycker vi ska satsa på i det projektet.
 
Vi börjar med eftermiddagskaffe klockan 15.30, sen rundvandring och gårdsbeskrivning av
Martin Andersson, Johan Thuresson och Torsten Thuresson.
Vi grillar nåt gott på kvällen också.

Gården har en varierad växtodling och här produceras livsvin. Man månar om den biologiska mångfalden med odlingar för pollinerare och man har en medveten strategi för att spara energi. Gödslingen optimeras efter säsong och gröda. Gården är med i ett projekt för att ta fram strategier för att minska fosforförluster. Allt växtskydd sker efter principen IPM.