DJUPARE KUNSKAP MOT NYA HÖJDER!
19 jan 2016 - optimerad kvävegödsling till spannmål för god produktion och med hänsyn till miljön

Här finns en sammanfattning att ladda ned där budskapen från de olika presentationerna summeras. Jens Blomquist och Helena Elmquist har summerat budskapen från seminariet. "Planera vid skrivbordet och variera i fält" är det genomgående temat.
 


Presentationerna finns upplagda på Youtube. Klicka på bilden till höger för att lyssna på Helena Elmquist slutord av presentationerna på seminariet.


Alla powerpointpresentationer som är godkända att läggas ut av föredragshållarna hittar du nedan för nedladdning.  
 

Vi tar gärna emot inspel från dig..

PROGRAM 19 januari 2016

INLEDNING

 • 9.30 – 9.50 Håkan Wahlstedt & Helena Elmquist, Odling I Balans, samt Gunilla Frostgård, Yara 

DAGSLÄGET

 • 9.50 – 10.05     Skördar och kvaliteter under de senaste åren. Vi gödslar likadant oavsett  förutsättningarna. Stämmer rekommendationerna? Ingemar Gruveus, Yara
 • 10.05 – 10.20   Vad har uppnåtts genom rådgivning och frivilliga åtgärder? Stina Olofsson, Greppa Näringen

TEORI

 • 10.20 – 11.10  Kvävets betydelse vid beståndsuppbyggnad för en hög skörd. Dr Pete Berry, Head of Crop Physiology, ADAS, England
 • 11.25 -11.45     Litteraturstudie kring kvävetillgångens påverkan på skördeparametrarna. Resultat från senaste årens försök med olika kvävestrategier.
 • 11.45 – 12.05   Kan gödsling för optimal spannmålsskörd reducera kväveförluster? Sofia Delin, SLU
 • 12.05 – 12.15   Reflektioner från förmiddagens föredrag

LUNCH

MÖJLIGHETER TILL ANPASSNING MHA TEKNIK & KUNSKAP 

 • 13.15 – 13.45   Vilka hjälpmedel kan användas vid bedömning av gödslingsbehovet? Knud Nissen, Yara
 • 13.45 – 14.05   Erfarenheter av satelittekniken CropSAT, Henrik Stadig, Hushållningssällskapet  
 • 14.05 – 14.25      Anpassad gödsling utifrån tillgängligt besluts-underlag - resultat från fältförsök, Gunilla Frostgård, Yara              
 • 14.25 – 14.40   Rådgivarens erfarenheter av nollrutor för anpassning, Erik Jönsson, Hushållningssällskapet
 • 14.40 – 15.00   Lärdomar från praktisk användning av nollrutor, Odling I Balans lantbrukare

VAD GÖR VI FRAMÖVER, VAD SAKNAR VI? 

 • 15.00 - 15.15  Hur ska vi beräkna optimal kvävegiva, Katarina Börling
 • 15.15 – 16.40      Korta inlägg och reflektioner samt avslutande diskussion (OiB lantbrukare, Yara, Jordbruksverket, rådgivningen)
 • 16.45 SLUT