DJUPARE KUNSKAP MOT NYA HÖJDER!
19 jan 2016 - optimerad kvävegödsling till spannmål för god produktion och med hänsyn till miljön

180 deltagare samlades i Linköping den 19 januari för en heldag om hur man kan optimera kvävegödsling

Anpassade kvävegivor ger en högre och mer kvalitativ skörd samtidigt som förluster till mark och luft minimeras.  Hur bygger vi ett optimalt bestånd för hög skörd av rätt kvalitet? Kan vi öka kväve-effektiviteten och minimera miljöpåverkan? Vilka hjälpmedel har vi för att bestämma kvävebehovet? Det var några av de frågor som togs upp under dagen. Målet var att fördjupa förståelsen för kvävets betydelse för beståndsutveckling, skörd och kvalitet. Därmed kan vi förbättra såväl träffsäkerheten i gödslingen som kväveeffektiviteten.

Sammanfattning av seminariet

Ladda ned sammanfattningen av seminariet DJUPARE KUNSKAP MOT NYA HÖJDER! - optimerad kvävegödsling till spannmål för god produktion och med hänsyn till miljön. Där Jens Blomquist och Helena Elmquist beskriver vikten av att Planera vid skrivbordet och variera i fält.


Presentationerna finns upplagda på Youtube. Klicka på bilden till höger för att lyssna på Helena Elmquist slutord av presentationerna på seminariet.

Presentationerna på seminariet


Alla powerpointpresentationer som är godkända att läggas ut av föredragshållarna hittar du nedan för nedladdning.  
 

Vi tar gärna emot inspel från dig..

PROGRAM 19 januari 2016

INLEDNING

 • 9.30 – 9.50 Håkan Wahlstedt & Helena Elmquist, Odling I Balans, samt Gunilla Frostgård, Yara 

DAGSLÄGET

 • 9.50 – 10.05     Skördar och kvaliteter under de senaste åren. Vi gödslar likadant oavsett  förutsättningarna. Stämmer rekommendationerna? Ingemar Gruveus, Yara
 • 10.05 – 10.20   Vad har uppnåtts genom rådgivning och frivilliga åtgärder? Stina Olofsson, Greppa Näringen

TEORI

 • 10.20 – 11.10  Kvävets betydelse vid beståndsuppbyggnad för en hög skörd. Dr Pete Berry, Head of Crop Physiology, ADAS, England
 • 11.25 -11.45     Litteraturstudie kring kvävetillgångens påverkan på skördeparametrarna. Resultat från senaste årens försök med olika kvävestrategier.
 • 11.45 – 12.05   Kan gödsling för optimal spannmålsskörd reducera kväveförluster? Sofia Delin, SLU
 • 12.05 – 12.15   Reflektioner från förmiddagens föredrag

LUNCH

MÖJLIGHETER TILL ANPASSNING MHA TEKNIK & KUNSKAP 

 • 13.15 – 13.45   Vilka hjälpmedel kan användas vid bedömning av gödslingsbehovet? Knud Nissen, Yara
 • 13.45 – 14.05   Erfarenheter av satelittekniken CropSAT, Henrik Stadig, Hushållningssällskapet  
 • 14.05 – 14.25      Anpassad gödsling utifrån tillgängligt besluts-underlag - resultat från fältförsök, Gunilla Frostgård, Yara              
 • 14.25 – 14.40   Rådgivarens erfarenheter av nollrutor för anpassning, Erik Jönsson, Hushållningssällskapet
 • 14.40 – 15.00   Lärdomar från praktisk användning av nollrutor, Odling I Balans lantbrukare

VAD GÖR VI FRAMÖVER, VAD SAKNAR VI? 

 • 15.00 - 15.15  Hur ska vi beräkna optimal kvävegiva, Katarina Börling
 • 15.15 – 16.40      Korta inlägg och reflektioner samt avslutande diskussion (OiB lantbrukare, Yara, Jordbruksverket, rådgivningen)
 • 16.45 SLUT