Temadag 16 januari 2020
- SamZoner

Plats: Linköping

SamZons projektet handlar om mångfunktionalitet. Att utnyttja samma yta för flera olika ändamål. Det handlar om att främja och skydda naturmiljön, gynna pollinerare och nyttodjur, samtidigt som man skyddar vatten. Mer blommor ger mer insekter som gynnar fältvilt. En bevuxen yta intill vattendrag eller runt en fältbrunn skyddar mot ytavrinning och oönskade ämnen. SamZonen kan också användas som körväg för att undvika markpackning. 

Denna temadag kommer visa på erfarenheter från det EU-finansierade innovationsprojektet SamZoner. Den kommer också innehålla föredrag från senaste forskningen inom området.