Temadag 17 januari 2019
Fosfor i Balans

Kan vi öka produktionen och minska miljöbelastningen, går den ekvationen ihop?
Välkommen till en heldag som ger dig grunderna om fosfor i marken, i växten och i vattnet. Programmet innehåller bland annat hur växterna använder fosfor, praktiska råd för gödsling, var fosfor finns tillgängligt och hur den binds i marken, vad Greppa näringens fosforbalanser har resulterat i, exempel från Odling I Balans lantbrukares fosforstrategier, några domstolsutlåtanden med huvudfrågan om fosforgödsling och hur man kan hitta riskområden som kan ge fosforförluster med mera. Vi avslutar dagen med en diskussion ledd av Annika Åhnberg, med frågan om det går att kombinera ökad produktivitet med minskad miljöbelastning.

Fem intervjuar av föredragshållare

Intervju – Faruk Djodjic – https://youtu.be/LfU7xJAlH3Y
Intervju - Hav, Anna Ek m.fl – https://youtu.be/G3Mg5NQP6hI
Intervju - Helena Elmquist – https://youtu.be/uM5a_gUw2gI
Intervju - Håkan Wahlstedt – https://youtu.be/18GCETlMg2w
Intervju - Soren Husted – https://youtu.be/wuW9MUvLLMA
 

Föredragen och länkar till filmerna

INTRODUKTION OCH VÄLKOMMEN

9.30 – 9.40    Välkommen Håkan Wahlstedt, Odling I Balans (OiB)   

9.40 – 9.50    Hållbar fosforanvändning - hur kombinerar vi ökad produktivitet
                      med minskad miljöbelastning? Helena Elmquist (OiB),
                      GunillaFrostgård (Yara), Stina Olofsson (Greppa Näringen)
     

                      https://youtu.be/U8cXBQB1m0M

9.50 – 10.30   Fosfor en ljusbärare? Därför pratar vi om fosfor.  Faruk Djodjic
                      (docent vid SLU)
                       https://youtu.be/U8cXBQB1m0M


10.30-10.50    Kaffepaus

FOSFOR FÖR VÄXTEN

10.50 – 11.30  Fosforns roll i växten - vid bestockning, rotutveckling och vid
                        mognad Søren Husted (Professor Växtnäring, Köpenhamn
                        Universitet) (Kontakta Sören direkt om du undrar över hans
                        presentation, den låg uppe på hemsidan en månad)
                        https://youtu.be/Qgi37CPs8Mo


11.30 -12.00    Effektiv och resurssmart fosforgödsling - vad visar
                        försöksresultaten, Ingemar Gruvaeus (Yara)
                        https://youtu.be/LXtgsjvVm3w


12.00 – 13.00   Lunch

13.00 – 13.20   Praktiska råd för optimering av fosforgödsling för gröda och
                         växtföljd, Johan Malgeryd (Jordbruksverket) 
                         https://youtu.be/BDKimubZna8


FOSFOR OCH MILJÖ

13.20 – 13.40   Hur hittar vi riskområden som kan ge fosforförluster? Så
                         påverkar topografi och markegenskaper förlusterna. Faruk  
                         Djodjic (SLU) 
                         https://youtu.be/n_7wlRAKQxg


13.40 – 14.00   Fosforanvändning och fosforbalanser i Sverige utifrån Greppa 
                         Näringens gårdsbalanser, Stina Olofsson (Greppa Näringen). 

                         https://youtu.be/j_ZGjwec5lw
 
14.00 – 14.30   Hur kombinerar vi produktion och miljö effektivt, Odling I
                         Balans lantbrukare, Peter Malmström, Helen Strandroth och                          Martin Andersson 
                         https://youtu.be/Qtqwd8yllE8
                         https://youtu.be/E5EcT_GQrWQ

       
14.30 – 15.00   Praxis från aktuella domstolsutlåtande om fosforgödsling,
                         Markus Hoffman (LRF) 
                         https://youtu.be/RezT5mroq34


15.00 – 15.10   Nya åtgärdssamordnare - en av 20

15.10 - 15.40   Kaffe

15.40 – 16.00   Fosforbindningskapacitet och fosformättnadens betydelse,
                         Anna Aurell (Växa)


16.00 – 16.45   Diskussion: Hur kombinerar vi ökad produktivitet med minska
                         miljöbelastning? Annika Åhnberg


16.45 SLUTLänkar till youtube till inspelningar av föredragen: 

Intro Fosfor i balans - https://youtu.be/U8cXBQB1m0M
Faruk Djodjic, SLU – https://youtu.be/ZC5Yrn14wHQ
Soren Husted – https://youtu.be/Qgi37CPs8Mo
Ingemar Gruvaeus – https://youtu.be/LXtgsjvVm3w
Johan Malgeryd, Jordbruksverket – https://youtu.be/BDKimubZna8
Peter Malmström, Broby Gård – https://youtu.be/E5EcT_GQrWQ
Faruk Djodjic, SLU, Riskområden – https://youtu.be/n_7wlRAKQxg
Stina Olofsson, Greppa – https://youtu.be/j_ZGjwec5lw
Martin Andersson Löderup – https://youtu.be/Qtqwd8yllE8
Markus Hoffman LRF – https://youtu.be/RezT5mroq34

Utvärdering

PLATS: Linköping, Konsert och Kongress, Konsistoriegatan 7
KOSTNAD: 950 kronor plus moms
MODERATOR: Annika Åhnberg
ARRANGÖRER: Odling I Balans i samarbete med Jordbruksverket och Yara.
 

Anmälan

Det kommer bli en gul ruta här som visar om din anmälan gått igenom eller ej.
OBS Fält med * måste fyllas i.

Anmälan till TEMADAGEN 17 januari 2019 genom att fylla i dina uppgifter nedan. Glöm ej att trycka på knappen nedan som är märkt med Skicka meddelande!. Du ska få ett svar som du ser här på vår hemsida, ovanför anmälningsformuläret, när din anmälan registrerats.Anmälan senast 2019-01-11 (begränsat antal platser så anmäl i tid).

Håkan Wahlstedt, OiB
Håkan Wahlstedt, OiB
Helena Elmquist, OiB
Helena Elmquist, OiB
Gunilla Frostgård, Yara
Gunilla Frostgård, Yara
Stina Olofsson, Jordbruksverket
Stina Olofsson, Jordbruksverket
Faruk Djodjic, SLU
Faruk Djodjic, SLU
Søren Husted, Köpenhamns Universitet
Søren Husted, Köpenhamns Universitet
Ingemar Gruvaeus, Yara
Ingemar Gruvaeus, Yara
Johan Malgeryd, Jordbruksverket
Johan Malgeryd, Jordbruksverket
Marcus Hoffman, LRF
Marcus Hoffman, LRF
Anna Aurell, Växa
Anna Aurell, Växa
Annika Åhnberg, moderator
Annika Åhnberg, moderator
Katarina Elfström, Yara
Katarina Elfström, Yara