Temadag 17 januari 2019
Fosfor i Balans

Föredragen finns längre ned på denna sida

Föredragen från fosfordagen finns längre ned på denna sida.

Utvärdering

Kan vi öka produktionen och minska miljöbelastningen, går den ekvationen ihop?
Välkommen till en heldag som ger dig grunderna om fosfor i marken, i växten och i vattnet. Programmet innehåller bland annat hur växterna använder fosfor, praktiska råd för gödsling, var fosfor finns tillgängligt och hur den binds i marken, vad Greppa näringens fosforbalanser har resulterat i, exempel från Odling I Balans lantbrukares fosforstrategier, några domstolsutlåtanden med huvudfrågan om fosforgödsling och hur man kan hitta riskområden som kan ge fosforförluster med mera. Vi avslutar dagen med en diskussion ledd av Annika Åhnberg, med frågan om det går att kombinera ökad produktivitet med minskad miljöbelastning.

PLATS: Linköping, Konsert och Kongress, Konsistoriegatan 7
KOSTNAD: 950 kronor plus moms
MODERATOR: Annika Åhnberg
ARRANGÖRER: Odling I Balans i samarbete med Jordbruksverket och Yara.
Anmälan genom länken nedan. Kom ihåg att klicka på länken "skicka", du ska få ett svarsmajl om anmälan gått fram.

PROGRAM 17 januari 2019 - Fosfor i Balans

REGISTRERING OCH KAFFE
9.00 Kaffe, smörgås och registrering

INTRODUKTION OCH VÄLKOMMEN

9.30 – 9.40    Välkommen Håkan Wahlstedt, Odling I Balans (OiB)

9.40 – 9.50    Hållbar fosforanvändning - hur kombinerar vi ökad produktivitet
                      med minskad miljöbelastning? Helena Elmquist (OiB), Gunilla
                      Frostgård
 (Yara), Stina Olofsson (Greppa Näringen)


9.50 – 10.30   Fosfor en ljusbärare? Därför pratar vi om fosfor.  Faruk Djodjic
                      (docent vid SLU)


10.30-10.50    Kaffepaus

FOSFOR FÖR VÄXTEN

10.50 – 11.30  Fosforns roll i växten - vid bestockning, rotutveckling och vid
                        mognad Søren Husted (Professor Växtnäring, Köpenhamn
                        Universitet)


11.30 -12.00    Effektiv och resurssmart fosforgödsling - vad visar
                        försöksresultaten, Ingemar Gruvaeus (Yara)


12.00 – 13.00   Lunch

13.00 – 13.20   Praktiska råd för optimering av fosforgödsling för gröda och
                         växtföljd, Johan Malgeryd (Jordbruksverket)


FOSFOR OCH MILJÖ

13.20 – 13.40   Hur hittar vi riskområden som kan ge fosforförluster? Så
                         påverkar topografi och markegenskaper förlusterna. Faruk  
                         Djodjic (SLU)


13.40 – 14.00   Fosforanvändning och fosforbalanser i Sverige utifrån Greppa 
                         Näringens gårdsbalanser, Stina Olofsson (Greppa Näringen). 

 
14.00 – 14.30   Hur kombinerar vi produktion och miljö effektivt, Odling I
                         Balans lantbrukare, Peter Malmström, Helen Strandroth och                          Martin Andersson

       
14.30 – 15.00   Praxis från aktuella domstolsutlåtande om fosforgödsling,
                         Markus Hoffman (LRF) 


15.00 – 15.10   Nya åtgärdssamordnare - en av 20

15.10 - 15.40   Kaffe

15.40 – 16.00   Fosforbindningskapacitet och fosformättnadens betydelse,
                         Anna Aurell (Växa)


16.00 – 16.45   Diskussion: Hur kombinerar vi ökad produktivitet med minska
                         miljöbelastning? Annika Åhnberg


16.45 SLUT
 

Anmälan

Det kommer bli en gul ruta här som visar om din anmälan gått igenom eller ej.
OBS Fält med * måste fyllas i.

Anmälan till TEMADAGEN 17 januari 2019 genom att fylla i dina uppgifter nedan. Glöm ej att trycka på knappen nedan som är märkt med Skicka meddelande!. Du ska få ett svar som du ser här på vår hemsida, ovanför anmälningsformuläret, när din anmälan registrerats.Anmälan senast 2019-01-11 (begränsat antal platser så anmäl i tid).

Håkan Wahlstedt, OiB
Håkan Wahlstedt, OiB
Helena Elmquist, OiB
Helena Elmquist, OiB
Gunilla Frostgård, Yara
Gunilla Frostgård, Yara
Stina Olofsson, Jordbruksverket
Stina Olofsson, Jordbruksverket
Faruk Djodjic, SLU
Faruk Djodjic, SLU
Søren Husted, Köpenhamns Universitet
Søren Husted, Köpenhamns Universitet
Ingemar Gruvaeus, Yara
Ingemar Gruvaeus, Yara
Johan Malgeryd, Jordbruksverket
Johan Malgeryd, Jordbruksverket
Marcus Hoffman, LRF
Marcus Hoffman, LRF
Anna Aurell, Växa
Anna Aurell, Växa
Annika Åhnberg, moderator
Annika Åhnberg, moderator
Katarina Elfström, Yara
Katarina Elfström, Yara