Temadag 2009 i Nässjö

Christel Cedeerberg och Gun Rudqvist, två av föredragshållarna Christel Cedeerberg och Gun Rudqvist, två av föredragshållarna

Uthållig växtodling lockade som tema

Läs vår nya Pdf-fil om seminariet i Nässjö den 21 januari!

 

Ekosystemtjänster och undanträngningseffekter var orden för dagen när Odling i Balans hade seminarium med tema uthållighet i jordbruk och växtodling. Jordbruket kläms mellan två sköldar av ökad produktion och minskad miljöpåverkan. Men uthålliga lösningar finns som kostar lite idag men mycket om inget görs nu.

 

Uthållighet i jordbruket var temat för Odling i Balans temadag 2009. Tidigare år har klimatförändringar, växtföljder och markvård, energieffektivitet och växtskydd i vattenmiljö belysts på välbesökta temadagar. I år lockades 80-talet deltagare till seminariet i Nässjö den 21 januari.


Ett tydligt fotspår: Odling i Balans ordförande Sven Norup öppnade kärnfullt med att sätta siffror på sitt eget fotavtryck på jordklotet under ett enda år. – Ungefär 7,5 ton koldioxid, 750 kubikmeter avloppsvatten med 75 kg fekalier och 750 liter urin för att nämna några delar av fotavtrycket. – Så utmaningen för jordbruket är att både fördubbla livsmedelsproduktionen och samtidigt minska miljöbelastningen för att vara uthålligt, fortsatte dagens moderator Lennart Wikström, SL-stiftelsen.

 

Lars Törner, verksamhetsledare

 

Föredragshållare från mötet

Sven Norup

Christel Cederberg

Bengt Hansson

Pål Börjesson

Gun Rudqvist

Paul Henning Krogh

Stefan Atterwall