Temadagar 2010 i Nässjö

Ett 70 tal intresserade åhörare i stora salen på hotell Högland Ett 70 tal intresserade åhörare i stora salen på hotell Högland

Läs sammanfattningen i pdf-filen klicka här.

 

Det finns möjlighet att bärga en högre skörd på många fält. En viktig del utgör en bra markvård. Mycket spelar in, mullhushållning, växtföljd och alvpackning är några grundläggande delar. Med ökad kunskap och insikt om ny teknik är det möjligt att åstadkomma en positiv utveckling.
Ta del av all kunskap hos föredragshållarna genom att studera de olika presentationerna som finns på sidan "Temadagar".

 

Skördeutveckling i olika grödor - några exempel från pilotgårdarna
Lars Törner, OiB

Biologisk markkartering för att styra mot rätt odlingsåtgärd
Ann Charlotte Wallenhammar, HS / SLU

Fasta körspår - packar i spåret men gynnar fältet och grödan
Ole Green, Department of Agricultural Engineering, DK

Uthålliga odlingssystem i ett framtida svenskt lantbruk
Erik Steen Jensen, SLU, Alnarp

Vidmakthåller dagens växtodling en acceptabel mullhalt?
Göte Bertilsson, Greengard

Begränsat axeltryck vad klarar odlingsjorden?
Johan Arvidsson, SLU

Markstrukturindex - hur påverkar odlingssystemet markstrukturen?
Kerstin Berglund, SLU