Temadagar 2011 i Nässjö

Ett 60 tal deltagare fick del av ett intressant program Ett 60 tal deltagare fick del av ett intressant program

Rent vatten och biologisk mångfald på gården
Läs sammanfattningen i pdf-filen, klicka här.

 

Ännu en temadag genomfördes i slutet av januari. Årets tema fokuserade på ansvar för omgivande miljö på gården. Rent vatten och tydligt inslag av biologisk mångfald var viktiga utgångspunkter. Lika angeläget var det att gå igenom hur vi i olika sammanhang förmedlar det förbättringsarbete som görs och hur jordbruket kan åtnjuta uppskattning och ekonomiskt värde för vidtagna åtgärder.

I bifogade pdf filer redovisas de olika föredragen. Under februari presenteras en sammanfattning av dagen. Motsvarande redovisning finns för de tema-dagar som genomförts 2009 och 2010.

Du besöker nu OiB´s reviderade hemsida. En viktig del utgör presentationen av pilotgårdarna. I nuläget begränsat till en text för resp. gård. En komplette-ring görs efterhand beträffande nyckeltal för respektive gård och med mycket fokus på utveck-lingen under en följd av år och hur detta kan kopplas till vidtagna åtgärder.

 

Lars Törner, Verksamhetsledare

Inledning
Sven Norup, ordf. OiB

Planerade åtgärder på gårdsnivå
Else-Marie Mejersjö, Jordbruksverket

Åtgärder på pilotgårdarna
Håkan Wahlstedt, Hidinge gård

Biologisk mångfald
Cammi Aalund Karslund, DLBR, DK

Kommunikation av åtgärder
Ingmar Börjesson, Lantmännen

Vattenmiljön i södra Östersjön
Martin Larsson, Vattenmyndigheten

Resthalter kem i vattenmiljön
Jenny Kreuger, CKB, SLU

Åtgärder på pilotgårdarna
Ebbe Persson, Egonsborg

Kommunikation av åtgärder
Enar Magnusson, Findus

Nyckeltal för att visa på resultat
Lars Törner, Odling i Balans