Spara och tjäna på energi, Odling I Balans temadag 20 januari 2015

Energieffektivisering och produktion av förnybar energi inom lantbruket. Välkommen till en temadag som handlar om energi på gårdsnivå. Hur mycket energi kan man spara genom energieffektiviseringar, vad finns det för lyckade exempel på produktion av förnybar energi inom lantbruket, vad kan man tjäna? Marken som odlingsresurs att producera energi, solceller, vindkraft, biogas. etc. Praktiska erfarenheter från lantbrukare och andra experter.

 
PROGRAM 20 januari 2015

9.00   Kaffe och macka

9.30   Välkommen!

9.40   Ann Segerborg-Fick Sektionschef Energi JTI
Vad krävs för att ”proppen” ska gå ur så att omställning till förnybar     energi ska ske i stor skala. Vad händer i omvärlden?

10.00  Helena Elmquist Verksamhetsledare Odling i Balans
Potentialen att spara energi inom lantbruket – hur stor är den och vad är det värt?

10.20  Jan Eksvärd Miljö och energiexpert, Marken som en resurs för att omvandla energi.

11.00  Ulf Jobacker Initierare och ansvarig GAFE-projektet, Goda affärer på förnybar energi – att visa på goda exempel

11.20  Petter Ström Expert & lantbrukare Löts gård, Energiutbyte i växtodling för olika bearbetningssystem

11.40  Lars Neuman, Rådgivare och utvecklare av energikartläggningar, Energieffektivisering inom lantbruket – erfarenhet från rådgivningen generellt och exempel från mjölk- och grisproduktion

12.20  Lunch

13.20  Christer Johansson Rådgivare och energikartläggare, expert på sparsamt körsätt, Så kan man spara bränsle genom sparsam körning” Samlade erfarenheter från en mängd kurser i sparsam körning.

14.10   Charlotte Elander Lantbrukare och delägare i Energifabriken
Fossilfritt lantbruk NU! – exempel från energifabriken, Östergötland

14.40   Monika & Per-Anders Didriksson, Lantbrukare och aktiv LRF med bla energifrågor Solceller försörjer en stor del av gårdens energi – exempel från Äskekärr, Töreboda

15.10   Kaffe

15.30   Odling i Balans pilotgårdar
Karin och Per-Olof Hilmér, Brålandabiogas ett samarbetsprojekt på Dalsboslätten. 
Johan Thuresson & Martin Andersson, Smarta energilösningar på Södergård.
Håkan Wahlstedt, Fastbränslepanna till tork och stallar, energieffektiv lagring av spannmål.

16.15   Reflektor

16.25   Slut