Temadag 17 januari 2019

PLATS: Linköping, Konsert och Kongress, Konsistoriegatan 7
KOSTNAD: 1000 kronor plus moms
MODERATOR: Annika Åhnberg
ARRANGÖRER: Odling I Balans i samarbete med Jordbruksverket och Yara.
Anmälan genom länken nedan.

PROGRAM 17 januari 2019

Preliminärt program, något kan komma att ändras.
9.00 Kaffe, smörgås och registrering

IINTRODUKTION OCH VÄLKOMMEN

9.30 – 9.40    Välkommen Håkan Wahlstedt, Odling I Balans (OiB)

9.40 – 9.50    Hållbar fosforanvändning - hur kombinerar vi ökad produktivitet
                      med minskad miljöbelastning? Helena Elmquist (OiB), Gunilla
                      Frostgård (Yara), Stina Olofsson (Greppa Näringen)


9.50 – 10.30   Fosfor en ljusbärare? Därför pratar vi om fosfor. Biträdande 
                       professor Faruk Djodjic, (SLU)


10.30-10.50    Kaffepaus

FOSFOR FÖR VÄXTEN

10.50 – 11.30  Fosforns roll i växten - vid bestockning, rotutveckling och vid
                        mognad.


11.30 -12.00    Effektiv och resurssmart fosforgödsling - vad visar
                        försöksresultaten, Ingemar Gruvaeus (Yara)


12.00 – 13.00   Lunch

13.00 – 13.20   Praktiska råd för optimering av fosforgödling för gröda och
                         växtföljd, Johan Malgeryd (Jordbruksverket)


FOSFOR OCH MILJÖ

13.20 – 13.40   Hur hittar vi riskområden som kan ge forsforförluster? Så
                         påverkar topografi och markegenskaper förlusterna. Faruk  
                         Djodjic (SLU)


13.40 – 14.00   Fosforanvändning och fosforbalanser i Sverige utifrån Greppa 
                         Näringens gårdsbalanser, Stina Olofsson (Greppa Näringen). 

 
14.00 – 14.30   Hur kombinerar vi produktion och miljö effektivt, Odling I
                         Balans lantbrukare 

       
14.30 – 15.00   Praxis från aktuella domstålsutlåtande om fosforgödsling,
                         Markus Hoffman (LRF) 


15.00 – 15.10   Nya åtgärdssamordnare - en av 20

15.10 - 15.40   Kaffe

15.40 – 16.00   Fosforbidningskapacitet och fosformättnadens betydelse

16.00 – 16.45   Diskussion: Hur kombinerar vi ökad produtkivitet med minska
                         miljöbelastning? Annika Åhnberg


16.45 SLUT

Anmälan till TEMADAGEN 17 januari 2019 genom att fylla i dina uppgifter nedan. Glöm ej att trycka på knappen nedan som är märkt med Skicka meddelande!. Du ska få ett svar som du ser här på vår hemsidan när din anmälan registrerats.
Anmälan senast 2019-01-11 (begränsat antal platser så anmäl i tid).

Håkan Wahlstedt
Håkan Wahlstedt
Helena Elmquist
Helena Elmquist
Gunilla Frostgård
Gunilla Frostgård
Katarina Elfström
Katarina Elfström
Stina Olofsson
Stina Olofsson
Johan Malgeryd
Johan Malgeryd
Marcus Hoffman
Marcus Hoffman
Annika Åhnberg
Annika Åhnberg
Faruk Djodjic
Faruk Djodjic