Pilotgårdar

• Pilotgårdarna är belägna i utpräglade växtodlingsområden från Skåne till Dalarna.
• De flesta produktionsgrenar finns representerade.
• Djurhållning förekommer på 12 av 16 gårdar.
• Sammantaget företräder gårdarna en stor kunskap och det finns många olika tekniska lösningar när det gäller genomförda åtgärder.
• Gårdarna utgör en "brygga" mellan forskning - grundvetenskap och praktiskt jordbruk.

Växtodling

Växtodling och höns

Växtodling, svin, förnybar energi

Växtodling

Växtodling, grisproduktion

Växtodling och betesdjur

Växtodling, gris & nöt

Växtodling, grönsaker

Växtodling, grisproduktion


Växtodling, mjölkkor och nöt

Växtodling, grisproduktion

Växtodling

Växtodling och slaktkyckling

Växtodling

Växtodling, mjölkkor

Växtodling mjölkkor