Ekologi och ekonomi i balans

Odling i Balans skall visa att ekonomi och ekologi går att kombinera på gården. Odling i Balans arbetar med integrerad växtodling. Där kombineras ekonomi med ekologi. God ekonomi är en förutsättning för att ett företag skall kunna utvecklas. Lika nödvändigt är det att fullt ut beakta ekologiska hänsyn. Genom att arbeta med integrerad växtodling tar man hänsyn till båda dessa faktorer. Det gör vi i Odling i Balans och vi menar att det är nödvändigt.

Genom att utgå ifrån ett helhetsperspektiv kan vi lägga grunden för ett hållbart jordbruk. Inom Odling I Balans finns både konventionella och ekologiska gårdar och det är högt i tak i diskussionerna om åtgärder som leder till en hållbar produktion.
 

Helhetsperspektivet genomsyrar verksamheten inom Odling I Balans