Organisation
Från våren 2021 ersätts verksamhetsledaren med en koordinator.

Koordinator: Lena Holm 
070-247 74 30
lena.holm@odlingibalans.com