Organisation

Från 1 april 2021 till 1 maj ersätts verksamhetsledaren med koordinator Gunilla Frostgård. 
Kontaktuppgifter: 070-682 37 84
gunilla.frostgard@outlook.com