Odling I Balans startade 1991

Göran Ohlsson lantbrukare på Norregården Dalby och Bengt Godring var de två som startade projektet Odling I Balans. De var övertygade om att lantbrukare kunde aktivt bidra och visa vägen till en hållbar produktion. Att utgå ifrån pilotgårdar var viktigt och från början fanns sex gårdar med, både från Skåne och Mellansverige. Man ville ha substans och kunskap in i projektet därför startades ett råd för att vägleda föreningens arbete. Flera av de som var med från startetn 1991 i styrelse, råd eller som pilotgårdar finns med på fotografiet nedan från jubileumsmiddagen i Röstånga 10 mars 2016.

Sven Norup anställdes som den första verksamhetsledaren år 1991. Lars Törner anställdes som verksamhetsledare 1994, och från 2012 tog Helena Elmquist över den posten. Redan vid starten 1991 drogs ett antal projekt igång direkt och alltsedan dess har projekten kommit och gått., men ideerna har aldrigt tagit slut. OiB har arbetat med frågor om bördighet, markpackning, säkert växtskydd, tagit fram en biobädd, biodiversitet, växtnäring, växtnäringsbalanser, energibalanser, precisionsodling, precisionsgödsling, dricksvattenfrågor, skyddszoner mot vattendrag, kloka växtföljder, kurser i sparsam körning...
 

Håkan Wahlstedt, Martin Andersson, Fredrik Ohlsson, Mats Andersson, Anders Jonsson, Ebbe Persson, Markus Johansson, Christer Nilsson, Jan Johansson, Lisa Germundsson, Lennart Nilsson, Helen Rosengren, Ewa Björnberg, Nils Åke Espert, Lars Törner, Urban Brunnsberg, Gustaf Skyggeson, Torsten Thuresson, Johan Skyggeson, Sven Olsson, Karin Hilmer, Per-Olof Hilmér, Eric Wallin, Helena Elmquist, Göran Ohlsson, Bengt Godring, Gunnar Bergstrand. Foto Jens Blomkvist
Håkan Wahlstedt, Martin Andersson, Fredrik Ohlsson, Mats Andersson, Anders Jonsson, Ebbe Persson, Markus Johansson, Christer Nilsson, Jan Johansson, Lisa Germundsson, Lennart Nilsson, Helen Rosengren, Ewa Björnberg, Nils Åke Espert, Lars Törner, Urban Brunnsberg, Gustaf Skyggeson, Torsten Thuresson, Johan Skyggeson, Sven Olsson, Karin Hilmer, Per-Olof Hilmér, Eric Wallin, Helena Elmquist, Göran Ohlsson, Bengt Godring, Gunnar Bergstrand. Foto Jens Blomkvist

Idag har föreningen 17 gårdar anslutna till verksamheten. Många av gårdarna har varit med i flera år. Odling I Balans driver och medverkar i ett antal projekt tillsammans med forskare, och andra expterer, rådgivare, lantbrukare, intressenterna,och miljöorganisationer. Dokumentaiton och uppföljning har varit en viktig del för förbättring och analys både av produktion och miljö. OiB har på så sätt visat vägen till att åtgärder på frivilig väg i dialog och samarbete mellan lantbrukare och rådgivare är en effektiv väg till förändring. Ett koncept som har vidareutvecklats via Greppa Näringen. REKO-stödet ett miljöstöd som kom på 90-talet var en kopia av de som OiB hade arbetat med på den tiden.

Christer Nilsson en tidigare styrelseledamot i OiB bekräftar att målet med OiB var att föra in miljöarbetet som en naturlig del i lantbruket. Christer arbetade under många år med reducerad jordbearbetning och växtskyddsfrågor.

Lars Törner fick Håstadiuspriset 2017

Vid KSLA högtidlighet den 28 januari 2017 fick tidigare verksamhetsledaren Lars Törner ta emot Håstadiuspriset. Motivering var " ”För hans ihärdiga och framgångsrika arbete för att förena de ökade kraven på miljö och hållbarhet i jordbruket med effektiv och lönsam produktion”.