Intressenter

För närvarande är 13 intressenter som ger anslag till verksamheten. Intressenterna företräder bl a

• handeln (Lantmännen, Svenska Foder, Föreningen foder och spannmål, Berte Qvarn)

• förnödenhetsindustrin (YARA AB, Nordkalk, Svenskt Växtskydd)

• förädlings/livsmedelsindustrin (Lantmännen)

• grödspecifika intressen (NBR Nordic Beet Research, Frö- och Oljeväxtodlarna)

• rådgivningen (LRF, Hushållningssällskapen)

• maskinteknik (Väderstadverken)
• LRF