Intressenter

För närvarande är 13 intressenter som ger anslag till verksamheten. Intressenterna företräder bl a

  • handeln (Lantmännen, Svenska Foder)
  • förnödenhetsindustrin (YARA AB, Nordkalk, Svenskt Växtskydd)
  • förädlings/livsmedelsindustrin (Lantmännen)
  • grödspecifika intressen (Frö- och Oljeväxtodlarna, Betodlarna, Sveriges Stärkelseproducenter)
  • rådgivningen (Hushållningssällskapen)
  • maskinteknik (Väderstadverken)
  • naturvård (WWF)
  • SLU Partnerskap Alnarp
  • LRF