Intressenter

För närvarande är 17 intressenter som ger anslag till verksamheten. Intressenterna företräder bl a

• handeln (Lantmännen, Svenska Foder, Föreningen foder och spannmål)

• förnödenhetsindustrin (YARA AB, Nordkalk, Svenskt Växtskydd)

• förädlings/livsmedelsindustrin (Lantmännen, Berte Qvarn, Findus)

• grödspecifika intressen (Nordic Sugar, Lyckeby Stärkelsen, Frö- och Oljeväxtodlarna, SydGrönt)

• rådgivningen (LRF, Hushållningssällskapen)

• maskinteknik (Väderstadverken)
• LRF