Styrelsen 2024

Håkan Wahlstedt

Ordförande
Mats Engquist, Hacksta 

ordf@odlingibalans.com

Vice ordförande
Martin Andersson, Södergård

martin@loderupsvaxt.se
 

Ingemar Gruveaus, Yara

ingemar.gruveaus@yara.com

Anders Normann, Svenskt Växtskydd

anders.normann@
svensktvaxtskydd.se

Sven-Åke Rydell, Hushållningssällskapet

sven-ake.rydell@
hushallningssallskapet.se

Pär-Johan Lööf

Pär-Johan Lööf, Lantmännen
 

par-johan.loof@lantmannen.com

Pär-Johan Lööf

Malin Hagbardsson, LRF

malin.hagbardsson@lrf.se