Styrelsen 2018

Håkan Wahlstedt

Ordförande
Håkan Wahlstedt, Hidinge gård

w(at)hidingegard.se

Vice ordförande
Mats Engquist, Hacksta 
mats.enquist(at)hacksta.se
 

Mats Andersson, Svenskt Växtskydd
mats.andersson(at)bayer.com

Gunilla Frostgård
gunilla.frostgard(at)outlook.com

Lennart Nilsson

Lennart Nilsson, LRF

lennart.nilsson(at)lrf.se

Pär-Johan Lööf

Pär-Johan Lööf, Lantmännen

par-johan.loof(at)lantmannen.com