Styrelsen 2023

Håkan Wahlstedt

Ordförande
Mats Engquist, Hacksta 

ordf(at)odlingibalans.com

Vice ordförande
Martin Andersson, Södergård

martin(at)loderupsvaxt.se
 

Ingemar Gruveaus, Yara

ingemar.gruveaus(at)yara.com

Anders Normann, Svenskt Växtskydd

anders.normann(at)
svensktvaxtskydd.se

Sven-Åke Rydell, Hushållningssällskapet

sven-ake.rydell(at)
hushallningssallskapet.se

Lennart Nilsson

Lennart Nilsson, LRF
 

lennart.nilsson(at)lrf.se

Pär-Johan Lööf

Pär-Johan Lööf, Lantmännen
 

par-johan.loof(at)lantmannen.com