Styrelsen 2022

Håkan Wahlstedt

Ordförande
Mats Engquist, Hacksta 

ordf(at)odlingibalans.com

Vice ordförande
Martin Andersson

martin(at)loderupsvaxt.se
 

Sebastian Bengtsson,
Svenskt Växtskydd

sebastian.bengtsson(at)corteva.com

Ingemar Gruveaus, Yara

Ingemar.gruveaus(at)yara.com

Sven-Åke Rydell

sven-ake.rydell(at)
hushallningssallskapet.se

Lennart Nilsson

Lennart Nilsson, LRF
 

lennart.nilsson(at)lrf.se

Pär-Johan Lööf

Pär-Johan Lööf, Lantmännen
 

par-johan.loof(at)lantmannen.com