Bäckens gård, Dalsland

Bäckens Gård Bäckens Gård
Bäcken ägs och brukas av Per-Olof och Karin Hilmér. Karin och Per-Olof och deras tre barn driver gården tillsammans med tre anställda. Bäckens gård ligger 30 km norr om Trollhättan inte långt från Vänern. Den ligger på Dalbo slätten med sin karakteristiska lera med mycket mjäla ursprungligen formad från havsbotten. Åkermarken omfattar 750 ha. Jordarna är överlag mellanleror.

Växtodling till foder och för avsalu. Växtodlingen består främst av foder till grisarna, vete, korn, havre, åkerböna. Till försäljning odlas höst-oljeväxter, brödvete, konservärt och gräsfrö. Både konventionell och ekologisk produktion förekommer.

Jorden – en resurs att vårda. Den viktigaste resursen är att jorden, berättar Per-Olof Hilmér. Vi försöker att behandla den så bra vi kan. Det måste vara en balans mellan effektivitet och ekonomi och finnas en långsiktig strategi vad det gäller jordens bördighet. Reducerad jordbearbetning har prövats, förkastas men sen tagits upp igen. Idag används reducerad jordbearbetning på vissa delar av fälten, medan andra plöjs.

Att minska markpackningen är ett mål som Per-Olof har arbetat med länge.  Man har odlat höstraps under många år och den grödan är speciellt känslig för strukturskador. Vi försöker vi köra med dubbelmontage så ofta vi kan och sänka lufttrycket så långt vi vågar, de ligger ofta vid 0,7 bar, berättar Per-Olof. Se Greppa Näringen filmen om Markpackning. Genom att undvika markpackning och ha en god dränering så minskas risken för yterosion av fosfor och kväveförluster via denitrifikation.

Grisproduktionen. På gården finns stallar för suggor som hyrs in, 84 stycken var fjärde vecka. Här sker en uppfödning av 11 000 smågrisar/år och gården producerar årligen ca 5 500 slaktsvin. Genom mellangårdsavtal säljs 6 000 smågrisar till grannen. Foder till grisarna odlas till viss del på den egna gården i övrigt köps foder in som råvara (drank, vassle, soja, stärkelse), premix samt koncentrat till smågrisarna.
 

"Vi dalslänningar kör för glatta livet", var rubriken i ett reportage i Jordbruksaktuellt från den 30 augusti 2017.

Höstrapsen i år är den högsta skörden de varit med om. Vattenhalten låg mellan nio till 12 procent. -Vi är väldigt noga med att få bra protein till grisarna. så i första hand får grisarna det de behöver, sedan säljer vi det som blir kvar, säger Per-Olof och fortsätter - Förr gjorde man ofta tvärtom och sålde den bra brödspannmålen. Det är billigare för oss att ta fram en del av proteinet i veten istället för att köpa in det i form av soja. Med tanke på proteinhaten är gödslingsstrategin genomtänkt, små givor många gånger gör att man kan anpassa efter hur det växter. På bilden visas John Deere demotröska som visades upp på gården.  

Bäcken gårds energikartläggning och produktion av förnybar energi

Bäckens gård är också en energileverantör. Från Bäckens gård levereras ca 7 700 m3 gödsel till en biogasanläggning som ligger 2,5 km bort. Gården är delägare i ett vindkraftverk. Idag produceras 2 890 ­000 kWh och biogas årligen som vär­me från fastbränslepannan, el från vindkraftsverket och biogas från rötning av gödsel. De levererar dessutom närvärme till den närliggande kyrkans fastigheter. Se youtube filmen: www.youtube.com/watch?v=bmy5Y9yp1lQ

Profil för gården

• omfattande växtodling och foderproduktion till egna grisar
• energileverantör, biogas, vindkraft, närvärme
• reducerad bearbetning när det går, annars plöjning
• skyddszoner utefter alla vattendrag
• byggt en fosfordamm
• åtgärder för ökad biologisk mångfald i utpräglad slättbygd

Målsättningen på gården

Odling i Balans, har Bäckens gård har varit med i sedan januari 2013. OiB verksamhet och mål stämmer väl överens med hur man vill jobba på gården. En miljövänlig och ekonomisk produktion med fokus på energieffektivisering, bioenergi-produktion och skydd av naturmiljön.

Minska markpackning

Per-Olof Hilmér intervjuas av Greppa Näringen. Höstrapsen är speciellt känslig för strukturskador. Att minska markpackningen är ett mål som Per-Olof har arbetat med länge.  Man har odlat höstraps under många år och den grödan är speciellt känslig för strukturskador. Vi försöker vi köra med dubbelmontage så ofta vi kan och sänka lufttrycket så långt vi vågar ofta vid 0,7 bar, berättar Per-Olof. Se Greppa Näringen filmen om Markpackning. Genom att undvika markpackning och ha en god dränering så minskas risken för yterosion av fosfor och kväveförluster via denitrifikation.

Per-Olof och Karin Hilmér Per-Olof och Karin Hilmér
Fosfordamm för uppsamling av främst fosfor Fosfordamm för uppsamling av främst fosfor
Vindkraft och biogas