Bränneberg

Bränneberg ligger på Västgötaslätten cirka 1 mil väster om Kvänum mellan Vara och Skara. Gården har varit i Patriks släkt sedan början på 1900-talet. Patrik är fjärde generation på gården och är liksom Karin lantmästare.

Patrik arbetade som driftsledare på pilotgården Badene (1999 – 2010) innan han tog över Bränneberg. De två gårdarna har också haft ett växtodlingsbolag ihop fram tills år 2015. Karin Velander har arbetat med foder och foderutveckling på heltid under flera år och är den som har huvudansvaret för grisarna och deras utfodring. Patrik och cirka 25 andra bönder är med i en driftsledarklubb i Vara-området som träffas cirka 1 gång per månad.

Karin och Patrik Velander, ägare och brukare av Bränneberg. Karin och Patrik Velander, ägare och brukare av Bränneberg.


             Ägare & brukare:  Karin & Patrik Velander
             Areal:                     275 hektar åker med god arrondering, 
                                            Det minsta skiftet är på 13 hektar och det 
                                            största mäter hela 67 hektar.
             Jordart:                 Mellanlera, styv lera
              Antal anställda:   Karin & Patrik jobbar båda i företaget
              Produktion:          5 300 slaktsvin per år eget foder
                                            Cirka 800 ton spannmål säljs från gården

 


Växtodling
En vanlig växtföljd är: Åkerböna-vete-vete-raps-havre/korn-havre/korn. Merparten av grisarnas proteinfoder, hela 2/3 av grisarnas behov av åkerböna odlas på den egna gården, och utgör 8-10 procent av arealen.

Goda år, som 2015, skördades 10 ton höstvete per hektar, men ett normalår ligger skörden av höstvete runt 8 ton. Medelskörden av åkerböna är cirka 5,5 ton/ha medan havre och korn ger 6,5 respektive 7 ton per hektar.

Patrik har provat plöjningsfri odling men har övergett konceptet. Provar vissa år att endast kultivera efter åkerböna och raps, men de flesta fälten plöjs med en 5-skärig växelplog.

GPS finns på alla traktorer. Lagringskapaciteten för gödsel är 12 månader och gödseln sprids med tunna och släpslangar.

Tröskan är försedd med bandfötter.
Sådden görs med Rapidsåmaskin.

Ny tork
2012 byggde man en ny tork på gården.
Lagringskapaciteten är idag totalt 3400 m3  varav 2 800 m3 kan lagras i nya torken.
Torken värms med gasol och kan styras externt från  pc eller en smartphone .

- Vi har ett mellangårdsavtal och köper alla fina smågrisar från pilotgården Badene bara en mil härifrån, säger Karin. - Vi har ett mellangårdsavtal och köper alla fina smågrisar från pilotgården Badene bara en mil härifrån, säger Karin.

Slaktgrisar
På Bränneberg produceras årligen 5 300 slaktgrisar. Rasen är Duroc och grisarna levereras till Dalsjöfors och säljs under deras varumärke ”Guldgris”. Grisarna föds upp i ett eget koncept helt utan soja. – När sojan blev dyrare i inköp så letade vi efter alternativ, säger Karin. Och på den vägen är det. Merparten av grisarnas foder odlas på den egna gården. Huvuddelen utgörs av korn och vete och proteindelen består av egenodlad åkerböna och inköpt rapsmjöl.

Grisarnas tillväxt och köttprocent är mycket bra. – Vi väger ut alla grisarna och optimerar för bästa betalning, säger Karin. Receptet för den goda tillväxten är förutom ett bra foder att ha friska grisar. Och på Bränneberg är veterinärkostnaderna låga.

- Odling I Balans är värdefullt, vi lär av varann och utbyter erfarenheter och utvecklar kunskap tillsammans, säger Karin och Patrik. - Odling I Balans är värdefullt, vi lär av varann och utbyter erfarenheter och utvecklar kunskap tillsammans, säger Karin och Patrik.

Hållbarheten på Bränneberg

* Egen proteinodling till grisarna
* Kretslopp med egen svingödsel
* Arbetar aktivt för att minska markpackningen - stora däck, lågt marktryck och band på tröskan.
* Skyddszoner mot grävda kanaler
* Insådd med rödklöver, honungsört för pollineringen
* Värmepump för uppvärmning av slaktgrisstall och personalutrymmen
* Överväger solceller – cirka 400 m2
* Minimerad bekämpning

Bränneberg i media

Karin och Patrik Velander berättar om hur de sår SamZoner på Bränneberg, och Claes Friberg från Badene gård berättar om sina SamZoner. Se Youtube filmen. Båda gårdarna ligger på Vara slätten. Karin tycker att det är bra med en blomblandning som blommar hela säsongen.
Vi vill gynna pollinerare och solitär bin, de är våra bästa vänner, säger hon. Vi har våra skyddszoner mot vattendrag och SamZonerna bidrar till att minska monokulturen, berättar Karin. Claes berättar att de har varit med i Odling I balans många år och att de tycker SamZonsprojektet varit väldigt intressant.

Velander, Bränneberg Velander, Bränneberg

Tydlig N-styrning till all spannmål på Bränneberg. Inköpt protein är en dyr flaskhals i fodret. Därför är höga proteinhalter i all spannmål avgörande för Patrik och Karin Velander på Bränneberg i Västergötland. Tydlig kvävestyrning är grunden för att nå lönsamhet i det egen producerade fodret. Yara Växtpressen 2/2017