Tisby, Fjärdhundra

Ägare & Brukare: Urban & Ronae Brunsberg
Brukad areal:       600 hektar åker och cirka 50 hektar naturbeten
Jordart:                Tisby gård: Styva leror. Grän: Lätt-, mellan- och gyttjelera
Antal anställda:    10 personer heltid inklusive Urban, Ronae och sonen Samuel. Betydligt fler under säsong.
Produktion:          1300 ton specialfoder till hästar, 2 500 ton hösilage, spannmål och nötkött från 90 köttraskor. Säljer även
                             egna köttlådor med kött från Angus-korsningar.
Hemsida:              Brunsbergs foder och strö www.brunsbergsfoder.se

Tisby gård, som varit Pilotgård sedan 1996, arrenderas sedan 2001 av Urban och Ronae Brunsberg på Grän. De två gårdarna drivs idag tillsammans som en enhet.
Urban Brunsberg, som är fjärde generation på Grän, har provat det mesta på sedan han tog över efter avslutad lantmästarexamen 1979. Här har han byggt bevattningsanläggning, odlat utsädespotatis, blomkål, vitkål och brysselkål, haft fröodling av rödklöver för att förbättrar jordstrukturen och haft grisar. De sistnämnda försvann 1996.
Gården har utvecklats från ett familjejordbruk till ett företag med som mest 12 helårsanställda och egen gårdsbutik sedan 11 år. 

1991 satsade Urban och Ronae stort på att producera Horsehage – ett unikt och patenterat stråfoder till hästar. Idag omsätter de 18 miljoner på årsbasis varav 10-12 miljoner på hästfoder av toppkvalitet och har ensamrättigheterna tillsammans med tre andra att producera fodret i Sverige.Att få fram ett riktigt bra hästfoder kräver lika stor noggrannhet som att odla konservärtor. Det förutsätter noggranna och kontinuerliga växtanalyser för att pricka rätt.
Fodret säljs sedan i åtta kvaliteteter med olika näringsinnehåll och ts-halt anpassat till hästarnas specifika behov; höga proteinhalter till avelshästar och högt energiinnehåll till travhästar i tävling exempelvis. Fodret packas hårt i kompakta 24-kilosbalar; 300 kg ts per m3 mot 150 kg ts i rundbal, vilket ger en bättre transportekonomi.

– Vi producerar cirka 1300 ton Horshage per år, vilket motsvarar en vallareal om 150 hektar. Till det kommer 2 500 ton traditionellt hösilage. Halva vår areal är vall, säger han. Urban och Ronae har en 8-årig växtföljd: 4 år vall, 2 år höstvete, 1 år höstraps eller ärter, 1 år vårsäd med insådd.
– Vi har som mest, år 2014, tagit 10 ton höstvete på 16 hektar, säger han.

N-givan på 170-180 kg fördelas på 2-3 givor beroende på förfrukt. Urban och Ronae använder N-sensor, har en modern centrifugalspridare och GPS-på traktorn.
 

Fram tills år 2016 var gården certifierad enligt IP-Sigill och levererade bland annat Sigill-råg till Leksandsbröd. Idag följer man Lantmännens koncept Klimat och Natur i vilket bland annat ingår en obligatorisk energikartläggning av gården.
 – Det var otroligt nyttigt, säger Urban. Jag trodde jag hade koll men kunde spara 50 000 kWh år efter genomgången.

Hållbarhet på Grän och Tisby

  • Alla hus värms med biobränsle från egen halmpanna
  • Certifierad enligt Lantmännens koncept Klimat & Natur
  • Använder endast klimatcertifierad gödsel
  • Minimerad bekämpning och valldominerad växtföljd
  • Sprider gödseln med N-sensor och GPS
  • Traktorförare utbildade i ”eco-driving”
  • Genomfört energikartläggning på gården
  • Har lärkrutor och blommande kantzoner mot vattendrag

Tidningen Land besöker Tisby/Grän och skriver om SamZonerna

Blommande fältkanter lockar tillbaka humlor, artikel i Land Lantbruk 6 september 2019 av Gunilla Ander. En artikel som handlar om hur Urban Brunsberg tänker och arbetar med SamZoner och biologisk mångfald på Tisby gård.