OiB temadagar i januari och årsmötesseminarium mm

Varje år har Odling I Balans en temadag i januari. De senaste åren har de varit i Linköping. Seminarium i samband med årsmötena brukar vara på olika platser i landet. Presentationer och sammanfattningar, samt aktuella länkar finns i menyn till vänster.


PRESENTATIONER OCH SAMMANFATTNINGAR från tidigare möten och temadagar listade nedan, hittar du genom att  klicka på flikarna till vänster "Temadag 2009-2019" och "Årsmöten 2012-2020"
 • Årsmötesseminarium 2017 Framtida möjligheter och visioner med datainsamling & digitala hjälpmedel (Kvänum - 15 mars)
 • Temadag 2017 Vägar till ett rikt odlingslandskap och växtskyddet då nu och sen (Linköping - 19 jan)
 • Jublileumsårsmöte 2016 Vad har OiB åstadkommit och hur ska vi verka framöver (Malmö - 10 mars)
 • Temadag 2016 Djupare kunskap mot nya höjder - optimerad kvävegödsling till spannmål för god produktion och med hänsyn till miljön (Linköping - 19 jan)
 • Temadag 2015 Spara och tjäna på energi (Linköping)
 • Årsmötesseminarium 2015 Hållbar jordbruksproduktion inom vattenskyddsområden (Örebro - 18 mars)
 • Temadag 2014 Höstvete mot nya höjder - presentation av projektet (Linköping - 28 jan)
 • Temadag 2013 Höstvete mot nya höjder med ekologi och ekonomi i balans (Linköping)
 • Temadag 2012 Uppfyller piltogårdar experternas värdering för en uthållig produktion (Nässjö)
 • Temadag 2011 Rent vatten och biologisk mångfald på gården (Nässjö)
 • Temadag 2010 Skördeutveckling (Nässjö)
 • Temadag 2009 Uthållig växtodling (Nässjö)
 • Temadagar i Linköping...har också förekommit tidigare år, alla ej ännu listade...
2018 års tema var Vattten I Balans
2018 års tema var Vattten I Balans