ODLING I BALANS ÅRSMÖTE
15 mars 2017

  • 9.15  Kaffe och registrering
  • 10.15 Årsmöte  (endast för medlemmar)
  • ÖPPET SEMINARIUM efter årsmötet
  • 11.00 Årsmötestalare  Torbjörn Djupmarker ”Framtida möjligheter och visioner med datainsamling från gårdar”
  • 12.00 Lunch på Lumber & Karle
  • 13.15 Besök på Odling I Balans pilotgård Bränneberg som drivs av Karin och Patrik Velander.
  • Någon gång på eftermiddagen under besöket kommer Ingemar Gruveaus att prata om ”Digitala hjälpmedel som du inte bör missa vid din växtnäringsstyrning”
  • 16.30 Avslut

Anmälan: helena.elmquist@odlingibalans.com  eller 070-6227709 (snarast)
Lokal: Lumber & Karle, Götaplatsen 1, Kvänum.