Årsmöte 12 mars 2020 och seminarium "Hållbar växtodling" några företag i framkant berättar om deras visioner och strategier om hållbarhet och växtodling

10.30 Årsmöte: för pilotgårdar, intressenter och vetenskapliga rådet. Kaffe och bulle från klockan 10.00 

SEMINARIET STÄLLDES IN PGA CORONAN, årsmötet skedde då medlemmarna kopplade upp sig via nätet och med fyra deltagare fysiskt på plats på Margretetorp.

12.30 Seminarie "Hållbar växtodling"
lunch från kl.11.30 (Obs anmälan, gratis för alla samarbetspartner) 

Seminariet slutar kl.15.45

Plats: Margretetorps Gästgifveri, Hjärnarp

Talare: Claes Johansson, Markus Hoffman och Gunilla Frostgård och Odling I Balans lantbrukare. Moderator Lennart Nilsson, (LRF)

Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen kommer berätta om Lantmännens nya hållbarhetsarbete. Claes Johansson utsågs till Sveriges bästa hållbarhetschef 2016. Utmärkelsen offentliggjordes under konferensen Social Responsibility Day den 27 oktober.Lantmännens odlingskonceptet Klimat & Natur har fokus på att driva utvecklingen för en minskad klimatpåverkan. Man ställer exempelvis krav på att leverantörer ska använda gödselmedel med låga utsläpp av växthusgaser för att kunna leverera till det odlingskonceptet. Främja och stödja biologisk mångfald är ett annat område man arbetar med. 

Markus Hoffman, LRF expert vatten och växtnäring kommer berätta om arbetet med LRF nya strategier och mål på klimat- och hållbarhetsområdet. På stämman i juni 2019 så klubbades det igenom ett uppdrag att ta fram en ny strategi för de gröna näringarnas hållbarhet som stärker konkurrenskraften och gör oss drivande i hållbarhetsfrågorna. 

Gunilla Frostgård, från Yara kommer berätta om Yaras nya hållbarhetsarbete. Yara arbetar på bred front med hållbar intensifiering. Att minska klimatavtrycket från produktion och användning av mineralgödsel är ett av flera viktiga fokusområden.

Så här jobbar Odling I Balans med hållbar växtodling, Håkan Wahlstedt med flera OiB-lantbrukare

SamZoner - en kort summering om syfte, dagsläget och resultat. OiB lantbrukare och Helena Elmquist

Plats: Västra Skåne

Frågor: helena.elmquist@odlingibalans.com, 010-184 25 21
Anmälan senast 6 mars. Obs: begränsat antal platser
a) lunch till självkostnadspris för de som inte är intressenter i OiB. För intressenter och medlemmar ingår lunchen.
 

ODLING I BALANS ÅRSMÖTE
15 mars 2019

 • 8.30  Kaffe och registrering
 • 9.15 Årsmöte  (endast för medlemmar)
Plats: Franzengatan 6, Stockholm

SamZon - seminarium 15 mars 2019

SamZoner - om nytta för pollinerare, insekter och föda till fåglar mm.

 • 10.30 Varför SamZoner
 • 11.00 Blommor och bin, Ola Jennersten
 • 11.40 Lunch a)
 • 12.20 Varför dessa arter och hur måste man sköta dom, Petter Haldén, Hushållningssällskapet
 • 12.40-15.00 Biologisk mångfald på Odling I Balans gårdar
 • Hidinge gård Fjugesta - Håkan Wahlstedt,
 • Södergård Löderup - Martin Andersson
 • Tisby Enköping - Urban Brunnsberg
 • Inspel från projektpartners
 • Avslutande diskussion och frågestund
 • (15.00-15.40 kort möte för referensgruppspersoner)
Plats: Franzengatan 6, Stockholm

Frågor: helena.elmquist@odlingibalans.com, 08-7875966
Anmälan senast 12 mars. Obs: begränsat antal platser
a) lunch till självkostnadspris för de som inte är intressenter i OiB. För intressenter och medlemmar ingår lunchen.
 

Odling I Balans årsmöte 15 mars 2018
         & Årsmöteseminarium
"Kväveanpassning genom en smart
  kombination av biologi & teknik"
 

Göran Bergkvist från SLU berättade om sambandet mellan årsmån & beståndsutveckling. Odling I Balans summerade erfarenheter och slutsatser från nollrutemätningar och mätningar med Yara N-sensorteknik från ett samarbetsprojekt med Yara & Jordbruksverket. Yara berättade om sitt arbete för att optimera gödselgivan med hjälp av tekniken.

9.30   Kaffe och macka
10.30 Årsmöte (OiB medlemmar)
11.30 LUNCH (anmälan krävs, begränsat antal platser)
12.30 "Kväveanpassning genom en smart kombination av biologi och teknik"
* Helena Elmquist & Håkan Wahlstedt, mfl. OiB strategier vid gödsling
* Göran Bergkvist; Kunskap om årsmån & beståndsutveckling som grund för gödsling.
* Gunilla Frostgård & Katarina Elfström, Teknik, miljö och ekonomi erfarenheter från mätningar och analyser av resultaten.
* Nytt från Yara, Mogens Erlingson.
15.30 SLUT

Plats: Akvariet, Dockplatsen 12, Malmö, 5 min promenad från centralstationen.
Begränsat antal platser. Intressenter har företräde.