OiB 30 !

Årsmöte 11 mars 2021

Plats: Maskinhallen på Norregården, Dalby hos Fredrik och Sofia Ohlsson. Även digital uppkoppling kommer erbjudas. Maskinhallen ger möjlighet för stort avstånd mellan deltagarna. 

För 30 år sen bildades Odling I Balans av Göran Ohlsson lantbrukare från Norregården Dalby och Bengt Godring. De var övertygade om att lantbrukare kunde aktivt bidra och visa vägen till en hållbar produktion. Detta arbete har sedan utvecklats tillsammans med pilotgårdar, intressenter och experter från ett vetenskapligt råd. Vi kan stolt berätta att OiB har flyttat positionerna i en mer hållbar riktning. Var ska OiB befinna sig i framtiden och hur ska man arbeta för att komma dit? OiB styrelse har gett en grupp i uppdrag att ge förslag på framtida arbetssätt och vilka frågor man ska jobba med. Verksamhetsledaren Helena Elmquist tackades för hennes engagemang och goda arbete för Odling i Balans under nio år. 

Under årsmötet 2021 presenterades en ny utredning med förslag om framtida inkriktning för OiB verksamhet. Under våren 2021 kommer medlemmarna inbjudas till ett flertal möten för att diskutera framtida utformning av Odling i Balans. 
 

 "Hållbar växtodling" några företag i framkant berättar om deras visioner och strategier om hållbarhet och växtodling

Årsmöte 12 mars 2020

10.30 Årsmöte: för pilotgårdar, intressenter och vetenskapliga rådet. Kaffe och bulle från klockan 10.00 

Det planerade seminariet ställdes in pga Coronan, medlemmarna kopplade upp sig via nätet och fyra deltagare fanns på plats på Margretetorp.

Plats: Västra Skåne
 

SamZon - om nytta för pollinerera, insekter och föda till fåglar mm

Seminarium i samband med årsmötet 15 mars 2019

SamZoner - om nytta för pollinerare, insekter och föda till fåglar mm.

10.30 Varför SamZoner
11.00 Blommor & bin, Ola Jennersten från WWF
12.20 Varför har vi valt dessa arter och hur måste man sköta SamZonerna, Petter Haldén från Hushållningssällskapet Uppsala
12.40 Biologisk mångfald på OiB pilotgårdar, Håkan Wahlstedt, Martin Andersson och Urban Brunsberg
Kort möte med referensgruppespersoner
 
Plats: Franzengatan 6, Stockholm
Anmälan: Helena Elmquist

Kväveanpassning genom en smart kombination av biologi och teknik

Seminarium i samband med årsmötet 2018

Göran Bergkvist från SLU berättade om sambandet mellan årsmån & beståndsutveckling. Odling I Balans summerade erfarenheter och slutsatser från nollrutemätningar och mätningar med Yara N-sensorteknik från ett samarbetsprojekt med Yara & Jordbruksverket. Yara berättade om sitt arbete för att optimera gödselgivan med hjälp av tekniken.

9.30   Kaffe och macka
10.30 Årsmöte (OiB medlemmar)
11.30 LUNCH (anmälan krävs, begränsat antal platser)
12.30 "Kväveanpassning genom en smart kombination av biologi och teknik"
* Helena Elmquist & Håkan Wahlstedt, mfl. OiB strategier vid gödsling
* Göran Bergkvist; Kunskap om årsmån & beståndsutveckling som grund för gödsling.
* Gunilla Frostgård & Katarina Elfström, Teknik, miljö och ekonomi erfarenheter från mätningar och analyser av resultaten.
* Nytt från Yara, Mogens Erlingson.
15.30 SLUT

Plats: Akvariet, Dockplatsen 12, Malmö,