Södergårdsträff 16 augusti 2018

Inbjudna; intressenter, rådet, pilotgårdar, referensgrupp SamZon...
 

Tid:       
REFERENSGRUPP OCH PROJEKTGRUPP INBJUDNA 
9.30   Kaffe och macka Löderup Strandbad
10.00 Projekt och referensgruppsmöte
12.00 LUNCH
12.40 Projekt och referensgruppsmöte

FÄLTVANDRING (fler inbjudna)
14.30 Fält & gårdsvisning, Södergård ev. även Sandbygård
17.00 Odling I Balans råd och intressentträff

Ett 20-tal deltagare fanns på plats den 16 augusti 2018. Förmiddagen började med diskussion om SamZonsprojektet med referensgruppen och projektgruppen. På eftermiddagen besöktes Södergård och Sandbygård för att titta på SamZonerna och diskutera strategier.

Workshopen blev väldigt lyckad och intressant och SamZonsprojektet fick positiv respons från de myndigheter, och samarbetspartner som fanns på plats.
 

OiB intressentträff på Södergård
21 juni 2017


Intressenter och rådet!

Odling I Balans och Södergård inbjuder till en intressent-rådsträff på Södergård, Löderup den 21 juni. Vi vill gärna berätta vad vi gör inom Odling I Balans och framförallt så är temat vårt nya projekt Multifunktionella skyddszoner och därför vill höra vad ni tycker vi ska satsa på i det projektet.
 
Vi börjar med eftermiddagskaffe klockan 15.30, sen rundvandring och gårdsbeskrivning av
Martin Andersson, Johan Thuresson och Torsten Thuresson.
Vi grillar nåt gott på kvällen också.

Gården har en varierad växtodling och här produceras livsvin. Man månar om den biologiska mångfalden med odlingar för pollinerare och man har en medveten strategi för att spara energi. Gödslingen optimeras efter säsong och gröda. Gården är med i ett projekt för att ta fram strategier för att minska fosforförluster. Allt växtskydd sker efter principen IPM.

Anmälan Helena Elmquist,070-6227709 eller helena.elmquist@odlingibalans.com

Projektet Multifunktionella skyddszoner finansieras via EIP-Agri innovationsmedel. 

.