Odling I Balans 25 år 10 mars 2016
Jubileums-seminariet
"Vad har OiB åstadkommit och hur ska vi verka framöver"

Den 10 mars 2016 firade Odling I Balans 25 år! En stor skara samlades i Turning Torso i Malmö för att lyssna på bland annat Kristina Yngwe, riksdagsledamot som ställde frågan "Har svenskt lantbruk en framtid?" Odling I Balans har åstadkommit mycket under de 25 år som projektet funnits, och nu ska vi forma "Odling I Balans.2.0" Platsen var i Turning Torso i Malmö. Lennart Wikström var moderator. 
 
Svensk jordbruksproduktion har utvecklats till att vara framstående både ur miljösynpunkt och produktion. Vi har en hög djurvälfärd, och en stor medvetenhet om vikten av att skydda naturmiljön. Odling I Balans har verkat för ekologi och ekonomi i balans i ett kvartssekel. Pilotgårdarna har varit delaktiga i många forskningsprojekt och försök under åren. Data och praktisk erfarenhet från gårdarna har bidragit till att jordbruket har utvecklats i en uthållig riktning. Det går att kombinera  effektivitet och miljöhänsyn. Temat var ”Vad har OiB åstadkommit, och hur ska vi verka framöver? ”

11.15  Odling i Balans 25 år -  detta har vi åstadkommit och detta vill vi ”Håkan 
           Wahlstedt och Helena Elmquist ”
12.00  Lunch
13.00  Kristina Yngwe, Centerpartist från Skåne och riksdagskvinna. Jordbrukets  
           framtida roll för att producera livsmedel och  energi, samtidigt som vi värnar 
           naturmiljön och biodiversiteten.
13.45  Mats Andersson, Vad har OiB åstadkommit, angående växtskydd och hur ska
           vi verka framöver.
14.00  Pär-Johan Lööf, Vad har OiB åstadkommit med exempel från
           höstveteprojektet och vilka nya utmaningar finns.
14.15  Lennart Nilsson, Detta är LRF förhoppningar med odling i Balans.
14.30  Kaffe
15.00  Markus Johansson mfl, Detta är anledningen till att vi är med i OiB och detta
           är våra framtidsförhoppningar.
15.20  Framtidsutmaningar - diskussion
16.00  Avslut
 

Jubileumsskål för Odling I Balans

Sven Norup, den första verksamhetsledaren, Helena Elmquist nuvarande verksamhetsledare och Lars Törner som var där emmellan.

Det var i skåne som Odling I Balans startade utifrån intiativ från lantbrukare för 25 år sen. Utsikten från Turning Torso.

Ett 60-tal deltagare var med vid firandet av Odling I Balans 25 års jubileum i Turning Torso den 10 mars 2016

Fredrik Ohlson, Gunnar Bergström och Helen Rosengren

Kristina Yngwe böjrade med att ställa frågan; Har Svenskt Lantbruk en framtid? Svaret var Ja.

Göran Ohlson en av Odling I Balans grunare och Helena Aronsson, medlem i vetenskapliga rådet.

Henrik Hallkvist, medlem i vetenskapliga rådet, Per-Olof Hilmér, Urban Brunnsberg och Lars Törner

Kristina Yngwe och Per-Göran Andersson.

Lennart Nilsson, LRF representant i OiB styrelse.