Fosfor i balans - OiB temadag 17 januari 2019

Kan vi öka produktionen och minska miljöbelastningen, går den ekvationen ihop?
Välkommen till en heldag som ger dig grunderna om fosfor i marken, i växten och i vattnet. Programmet innehåller bland annat hur växterna använder fosfor, praktiska råd för gödsling, var fosfor finns tillgängligt och hur den binds i marken, vad Greppa näringens fosforbalanser har resulterat i, exempel från Odling I Balans lantbrukares fosforstrategier, några domstolsutlåtanden med huvudfrågan om fosforgödsling och hur man kan hitta riskområden som kan ge fosforförluster med mera. Vi avslutar dagen med en diskussion ledd av Annika Åhnberg, med frågan om det går att kombinera ökad produktivitet med minskad miljöbelastning.
PLATS: Linköping, Konsert och Kongress, Konsistoriegatan 7
MODERATOR: Annika Åhnberg
ARRANGÖRER: Odling I Balans i samarbete med Jordbruksverket och Yara.

PROGRAM

9.30 – 9.40    Välkommen & inledning Håkan Wahlstedt och Helena Elmquist,
                        Odling I Balans

9.40 – 9.50    Hållbar fosforanvändning - hur kombinerar vi ökad produktivitet
                        med minskad miljöbelastning? Gunilla Frostgård (Yara), Stina 
                        Olofsson (Greppa Näringen)

9.50 – 10.30   Fosfor en ljusbärare? Därför pratar vi om fosfor.  Faruk Djodjic
                        (docent vid SLU)

10.30-10.40    Peter Malmström, Odling I Balans, så här jobbar vi med fosfor
                         på Broby gård

FOSFOR FÖR VÄXTEN

11.00 – 11.40  Fosforns roll i växten - vid bestockning, rotutveckling och vid
                        mognad Søren Husted (Professor Växtnäring, Köpenhamn
                        Universitet)

11.40 -12.10    Effektiv och resurssmart fosforgödsling - vad visar
                        försöksresultaten, Ingemar Gruvaeus (Yara)

12.10 – 13.00   Lunch

13.00 – 13.20   Praktiska råd för optimering av fosforgödsling för gröda och
                         växtföljd, Johan Malgeryd (Jordbruksverket)

FOSFOR OCH MILJÖ

13.20 – 13.40   Hur hittar vi riskområden som kan ge fosforförluster?
                         påverkar topografi och markegenskaper förlusterna. Faruk  
                         Djodjic (SLU)

13.40 – 14.00   Fosforanvändning och fosforbalanser i Sverige utifrån Greppa 
                         Näringens gårdsbalanser, Stina Olofsson (Greppa Näringen). 
 
14.00 – 14.30   Hur kombinerar vi produktion och miljö effektivt, Odling I
                         Balans lantbrukare, Martin Andersson, Södergård & Helen
                         Strandroth, Bottorp
       
14.30 – 15.00   Praxis från aktuella domstolsutlåtande om fosforgödsling,
                         Markus Hoffman (LRF) 

15.00 – 15.10   Nya åtgärdssamordnare - en av 20, nämligen Anneli Carlén,  
                          Nyköpingsåns vattenförbund

15.40 – 16.00   Fosforbindningskapacitet och fosformättnadens betydelse,
                         Anna Aurell (Växa)

16.00 – 16.45   Diskussion: Hur kombinerar vi ökad produktivitet med minska
                         miljöbelastning? Annika Åhnberg

16.45 SLUT