Odling i Balans temadag år 2023

Jord i balans – Sveriges ingång i EU:s jordhälsoarbete

Tid: Tisdagen 24 januari 2023 kl. 9.30-16.00
Plats: Elite Stora Hotellet Linköping, Stora torget 9


Jord är, liksom vatten, grunden för vår existens och är helt avgörande för vår framtid. EU-kommissionen uppskattar att 60–70 % av marken i EU inte är frisk och har satt ett särskilt fokus på att skydda EU:s jordar och höja jordhälsan på dem. Bland annat har en jordstrategi för EU publicerats och en EU jordhälsolag är på gång. De övergripande frågeställningarna för denna temadag var:

Vad pågår på EU-nivå runt markfrågor?
Hur ser tillståndet ut för våra svenska jordbruksjordar?
Vad kan vi i praktiken göra för en uppnå en hållbar markanvändning med friska
högavkastande jordar i ett föränderligt klimat?


Program:
09.30 Registrering och fika
10.15 Inledning och presentation av dagen – Lena Holm, Odling i Balans
10.30 Vad händer inom markområdet på EU-nivå? – Else-Marie Mejersjö, Jordbruksverket
11.00 Markorganismer och jordhälsa – Katarina Hedlund, Lunds universitet
11.30 Hållbara odlingssystem och dess inverkan på jordhälsan – Georg Carlsson, SLU
12.00 Växtföljder och mellangrödor i praktiken – Carl Gudmundsson, Kryger Sverige AB
          En östgötsk lantbrukares tankar och arbete för en effektiv, produktiv och hållbar växtodling.
12.30 LUNCH
13.30 Kolinlagring för bördighet och klimatet – Thomas Kätterer, SLU
14.05 Vattenhushållning för friska högavkastande jordar – Ingrid Wesström, SLU
14.35 Vattenhushållning i praktiken – Martin Andersson, Odling i Balansgården Södergård
          En Österlenlantbrukares optimering utifrån vattentillgång, bevattningskapacitet, energipriser m.m.
14.55 Brukningsmetodernas påverkan på jordhälsan - Hanna Sjulgård, SLU
15.10 Hur mår alven i svenska åkerjordar? - Ararso Etana, SLU
15.30 Avslutning
15.40 Fika