Temadag 30 januari 2020
- SamZoner detta vet vi nu!

Plats: Linköping, Ekoxen, Klostergatan 68 (obs inte samma ställe som förra året!)
Kostnad: 1100 kr exkl moms
Programmet startar kl.9.30, smörgås och kaffe serveras från kl.9.00
Programmet slutar kl. 15.35 

SamZons projektet handlar om mångfunktionalitet. Att utnyttja samma yta för flera olika ändamål. Det handlar om att främja och skydda naturmiljön, gynna pollinerare och nyttodjur, samtidigt som man skyddar vatten. Mer blommor ger mer insekter som gynnar fältvilt. En bevuxen yta intill vattendrag eller runt en fältbrunn skyddar mot ytavrinning och oönskade ämnen. SamZonen kan också användas som körväg för att undvika markpackning. 

Denna temadag kommer visa på erfarenheter från det EU-finansierade innovationsprojektet SamZoner. Den kommer också innehålla föredrag från senaste forskningen inom området. Mer information om programmet, se nedan

OBS: begränsat antal platser, för att vara säker på att få en plats anmäl dig tidigt.

Programinnehåll

Vårt mål med detta seminarium är det ska bli en heldag som tar upp många frågor:
 • Varför SamZoner?
 • Gör de någon nytta?
 • Vilken effekt kan vi förvänta oss?
 • Är de mångfunktionella?
 • Vilket utsäde är lämpligt och varför just dessa blandningar?
 • Var ska de placeras?
 • Hur ska de etableras?
 • Hur ska de skötas?
 • När behöver man gödsla SamZonen?  
 • Vad kostar dessa?
 • Var kan man köpa utsädet?
 • Vilken erfarenhet finns från alla lantbrukare som testat dom i fält?
 • Vad händer i arbetet med nya CAP-reglerna?
 • Finns det kunskapsluckor och vilka nya forskningsstudier är på gång angående blommande zoner?
 • Vad tycker lantbruksbranschen och myndigheterna om SamZoner?

Seminariet kommer bygga på frågor och svar. Vi kommer att fråga Ola Jennersten från WWF om varför den biologiska mångfalden viktig och vad man kan göra för att gynna den. Vi kommer också fråga Dan Persson från Jägarförbundet hur man kan tänka om man vill gynna fältvilt med blommande zoner. Rapphönan är en nyckelart man vill gynna. Sandra Lindström från Hushållningssällskapet som forskat på bin och pollination kommer att svara på frågor om nyttan med blommande zoner för vilda bin och för att öka skördarna. Faruk Djodjic forskare från SLU kommer att berätta om varför zonerna kan skydda mot ytavrinning och hur man kan tänka för att placera dom på optimal plats. Flera Odling I Balans lantbrukare kommer att berätta varför de valt att anlägga SamZoner och hur man valt plats. De kommer också visa vilken teknik de använt vid etablering. Lantbruksrådgivaren Mattias Hammarstedt, Hushållningssällskapet, kommer att berätta om den hjälpreda för beslut av odling av SamZoner som är ett resultat av SamZons-projektet, som ger råd om placering och skötsel och om Sandwichkonceptet. Lantbruksrådgivaren Petter Haldén, Hushållningssällskapet kommer att berätta om vad de olika arterna i SamZonsblandningarna har för nytta och tanken bakom hur blandningarna är sammansatta. Per Widen, ogräsexpert på Jordbruksverket kommer att berätta om hur man undviker ogräsuppförökning i dessa zoner och den speciella utmaning lantbruket står angående nya gräsogräs som sprids. Åsa Wolgast Broberg, Regeringskansliet kommer att uppdatera oss angående arbetet med nya CAP-regler till 2021. Petter Haldén kommer tillsammans med flera Odling I Balans lantbrukare att berätta om erfarenheter av skötseln av zonerna. Det kommer att bli inspel från lantbruksindustrin och LRF om hur man ser på dessa SamZoner. Vi kommer också tillfråga några representanter från några myndigheter om deras syn på detta. Odling i Balans lantbrukarna kommer att berätta om sina erfarenheter att odla SamZoner. Vad de har iakttagit i fält och vilka funktioner som är intressanta ur ett odlarperspektiv. Mats Andersson från Svenskt Växtskydd kommer att vara moderator. Fler kan tillkomma. 

Restips

 • Tågen anländer till Linköping söderifrån kl. 8.57 och norrifrån kl. 8.56.  
 • Det är 18 minuters promenad från tågstationen i Linköping till Ekoxen hotell, som ligger på Klostergatan 68. Observera att det inte är samma konferens-plats som vi brukar vara på!  
 • Programmet slutar kl. 15.35
 • Tågen går från Linköping söderut kl. 15.58 och norrut kl. 16.07.