Temadag 30 januari 2020
- SamZoner detta vet vi nu!

Plats: Linköping, Ekoxen, Klostergatan 68 (obs inte samma ställe som förra året!)
Kostnad: 1100 kr exkl moms
Programmet startar kl.9.30, smörgås och kaffe serveras från kl.9.00
Programmet slutar kl. 15.35 

SamZons projektet handlar om mångfunktionalitet. Att utnyttja samma yta för flera olika ändamål. Det handlar om att främja och skydda naturmiljön, gynna pollinerare och nyttodjur, samtidigt som man skyddar vatten. Mer blommor ger mer insekter som gynnar fältvilt. En bevuxen yta intill vattendrag eller runt en fältbrunn skyddar mot ytavrinning och oönskade ämnen. SamZonen kan också användas som körväg för att undvika markpackning. 

Denna temadag visade på erfarenheter från det EU-finansierade innovationsprojektet SamZoner.

Presentationer och program se nedan. 
Det var planerat att det skulle varit mer fokus på ytavrinning men tyvärr togs det bort pga sjukdom. 

Program

 Vårt mål med detta seminarium är det ska bli en heldag som tar upp många frågor:
 • Varför SamZoner?
 • Gör de någon nytta?
 • Vilken effekt kan vi förvänta oss?
 • Är de mångfunktionella?
 • Vilket utsäde är lämpligt och varför just dessa blandningar?
 • Var ska de placeras?
 • Hur ska de etableras?
 • Hur ska de skötas?
 • När behöver man gödsla SamZonen?  
 • Vad kostar dessa?
 • Var kan man köpa utsädet?
 • Vilken erfarenhet finns från alla lantbrukare som testat dom i fält?
 • Vad händer i arbetet med nya CAP-reglerna?
 • Finns det kunskapsluckor och vilka nya forskningsstudier är på gång angående blommande zoner?
 • Vad tycker lantbruksbranschen och myndigheterna om SamZoner?

Seminariet byggde på frågor som vi ställt till ett antal personer. Håkan Wahlstedt inledde temadagen och välkomnade alla deltagare, och berättade om sina erfarenheter från SamZonsodlingar. Helena Elmquist introducerade projektet och SamZonernas olika funktioner, samt nämde dess effekt som skydd mot oönskade ämnen i vatten. Ola Jennersten från WWF berättade om varför den biologiska mångfalden är viktig och vad man kan göra för att gynna den. Dan Persson från Jägarförbundet  tillsammans med Mats Engquist från Hacksta berättade hur man kan tänka om man vill gynna fältvilt med blommande zoner. Rapphönan är en nyckelart man vill gynna med dessa zoner. Fredrik Ohlsson från Norregården  berättade hur man anlägger zoner för att kontrollera vildsvin. Ann-Marie Dock Gustavsson, Jordbruksverket berättade om SamZoner för att gynna nyttoinsekter. Odling i Balans lantbrukarna   Eric Wallin (Västrabygård), Ebbe Persson (Egonsborg), Martin Andersson (Södergård), Håkan Wahlstedt (Hidinge) Peter Malmström (Broby) Fredrik Ohlsson (Norregården), Mats Enquist (Hacksta) berättade berättade varför de valt att anlägga SamZoner, vilka funktioner de används till och om sina erfarenheter att odla SamZoner. Vad de har iakttagit i fält och vilka funktioner som är intressanta ur ett odlarperspektiv.Lantbruksrådgivaren Mattias Hammarstedt, Hushållningssällskapet,  berättade om olika etableringstekniker och de olika funktionerna som SamZonerna kan uppfylla. Ebbe Persson, Peter Malmström (Broby) och Fredrik Ohlsson berättade om vilken såteknik de använt.  Lantbruksrådgivaren Petter Haldén, Hushållningssällskapet berättade om vad de olika arterna i SamZonsblandningarna har för nytta och tanken bakom hur blandningarna är sammansatta.  Per Widen, ogräsexpert på Jordbruksverket berätta om hur man undviker ogräsuppförökning i dessa zoner och om den speciella utmaning lantbruket står angående nya gräsogräs som sprids. Åsa Wolgast Broberg, Regeringskansliet berättade om arbetet med nya CAP-regler till 2021. Petter Haldén berättade  tillsammans med OiB lantbrukarna om erfarenheter av skötseln av zonerna. Det var också intressanta inspel från lantbruksindustrin, myndigheter och LRF om hur man ser på dessa SamZoner. Mats Andersson från Svenskt Växtskydd  modererade hela dagen.