Webinarium - SamZoner  multifunktionella skyddszoner
28 januari 2021 klockan 9.00-12.15

SamZonsprojektet anordnar ett webinarium. Vad har vi uppnått och vilka slutsatser har vi från projektet. Summering av erfarenheter, kunskapsläget och berättelser från flera av deltagarna från ett lyckat innovationsprojekt.

Alla presentationer hittar ni längre ned på denna sida.
Här finns också ett sammanfattande dokument med några bilder från varje presentatör. 

En inspelning av hela webinariet hittar man på Youtube. 

Program och presentationer

          SAMZONSPROJEKTETS IDE OCH VISION
9.00   Från teori till praktik, från stuprörstänk till helhet
          Mats Andersson, Svenskt Växtskydd

          METOD OCH PROJEKTUPPLÄGG
9.10   Skydda och gynna, identifiera kunskapsluckor
          Helena Elmquist, Odling i Balans

          VAD HAR VI ÅSTADKOMMIT OCH LÄRT OSS
9.20   Multifunktionalitet & matris, sandwichzoner
          Mattias Hammarstedt, HIR Skåne

9.30   Valet av fröblandningar för önskade effekter
          Petter Haldén, Hushållningssällskapet

9.50   Etablering och skötsel
          Petter Haldén, Hushållningssällskapet

10.00 Pollinering, fröodling, skjutgata
          Fredrik Ohlsson, Norregården, Odling i balans pilotgård
 paus
10.20 Fåglar, fältvilt, skalbaggsås, etablering i befintlig grässvål
          Håkan Wahlstedt, Hidinge gård Odling i balans ordförande

10.30 Förhindra ytavrinning av växtnäring
          Helena Aronsson, SLU samverkanslektor

10.40 Blommors betydelse för pollinering
          Ola Jennersten, WWF

11.00 Blommande brunnar, SamZoners praktiska nytta
          Martin Andersson, Södergård
paus
         
VAD HAR PROJEKTET INSPIRERAT OCH INITIERAT
11.30 Hela Sverige blommar
          Mattias Hammarstedt, HIR Skåne

11.40 Framtagning av nya fröblandningar
          Annika Nilsson, Lantmännen

11.50 Ny forskning, rådgivning, regelverk..
          Helena Elmquist, Odling i Balans

12.00 Samzoner i framtidens jordbruk
          Claes Johansson, Lantmännen

12.10 Avslutning - resultat och erfarenheter
          Mats Andersson, Svenskt Växtskydd

Moderator: Mats Andersson, Svenskt Växtskydd

Arrangörer. SamZon projektgrupp. Projektet är finansierat via Landsbygdsprogrammet, EIP innovationsprojekt.