Odling i Balans temadag år 2024
Hur minskar vi implementationsgapet i precisionsodling?

Tid: Tisdagen 16 januari 2024 kl. 9.30-16.00
Plats: Elite Stora Hotellet Linköping, Stora torget 9.
Arrangörer: Odling i Balans, Lantmännen, Yara

Precisionsodling har potential att revolutionera hur vi bedriver jordbruk och samtidigt optimera resursanvändning, öka avkastning och förbättra hållbarheten. Trots detta går implementeringen av precisionsodling långsamt i Sverige. Under denna seminariedag kommer vi söka svar på hur gapet kan överbryggas mellan tillgänglig teknik och användning i praktiken.

Vi kommer att fördjupa oss i vilka förutsättningar och möjligheter vi har i Sverige för att tillämpa precisionsodling samt analysera de praktiska hinder som lantbrukare och andra aktörer möter. Genom inspirerande exempel och diskussioner kommer vi att utforska framgångsrika implementeringsstrategier och erbjuda en möjlighet till öppen dialog och
erfarenhetsutbyte.

Program:
9.30      Registrering och fika
10.15    Inledning och presentation av dagen – Lena Holm, Odling i Balans
10.30    Hur kan branschen tänka för att lyckas med meningsfull implementering? - Christina Lundström, SLU
10.55    Varför måste vi odla med precision? - Ingemar Gruvaeus, Yara
11.15    Bensträckare
11.25    Framtidens jordbruk & precisionsodling - Johan Wågstam och Andreas Persson, Lantmännen
11.55    Med precisionsodling kan vi klara nya hållbarhetskrav - Mattias Andersson, Dataväxt
12.05    Lunch
13.05    Tre lantbrukare presenterar hur precisionsodlingen har förenklat och förbättrat deras växtodling -
              Moderator: Henrik Stadig, Enetorps gård
                   * Att arbeta med uppföljning och nyttjande av insamlad data -
                      Helen Strandroth, Odling i Balans pilotgård Bottorp, Kalmar
                  *  Enkel precisionsodling utan avancerad teknik för god ekonomi och jämna fält
                     Mårten Svensson, Sjöstorps bygård, Lund
                   * Växtnäringsstyrning på gård med stallgödsel och biogasrötrest -
                     Gustav Hilmér, Odling i Balans pilotgård Bäcken, Mellerud.
14.10    Hur har danskarna lyckats med implementeringen? - Jesper Juul Ulnitz, Yara
14.30    Bensträckare
14.40    Greppa näringens rådgivning sänker tröskeln! - Gunilla Frostgård och Lars Pettersson, Greppa
15.00    Hur gör vi precisionsodling mer attraktivt? Panelsamtal med lantbrukare och rådgivare
             Moderator: Emelie Ekholm, Lantmännen
15.30     Avslutning
15.40     Fika