Temadag 18 januari 2018
Vatten i balans!

För mycket och för lite skämmer allt är ett gammalt ordspråk som även passar för vatten i växtodlingen. 2017 går till historien som ett tufft produktionsår med både torka, skyfall och ihållande regn på sina håll. Hur hanterar vi det inom lantbruket? Behöver vi nya strategier? Har grundvattenförråden fyllts på nu? Är vi förberedda för stora skyfall? Hur ska vi hantera torka? Hur kan vi säkra att de vatten som går ut ifrån lantbruket till närmiljön inte påverkar övergödningen? Drygt 80 personer deltog på Vatten i Balans dagen i Linköping den 18 januari 2018. Ett tema som visade sig bli väldigt aktuellt sen vid sommarens torka.

Jordbruksaktuellt skriver om seminariet

Från Jordbruksaktuellt 7 februari 2018. God dräneringsstatus, mark i god status, dammer. Håkan Wahlstedt, Helen Strandroth och Anna Bjureus intervjuas av Jordbruksaktuellt i samband med seminariet.

 

Presentationerna från seminariet

När godkännande finns från föredragshållarna läggs presentationerna upp här på vår hemsida.

Klimatlänkar - tips från Gunn Persson, SMHI

Klimatanpassningsportalen http://www.klimatanpassning.se/   Myndigheternas (idag 19 st) gemensamma portal för information om klimatanpassning. Här finns t.ex. lite allmän information om hur lantbruket påverkas av klimatets förändringar: http://www.klimatanpassning.se/hur-paverkas-samhallet/lantbruk-och-skogsbruk-information-1.22563 .

Det finns också presentationsmaterial (inkl. kortfilmer): http:// http://www.klimatanpassning.se/om-oss/dokumentation-klimatanpassning-1.35760
 
På smhi.se finns en hel del att hämta om klimatförändringarna.
Jag pratade bl.a. om de Länsanalyser vi tagit fram. De finns här: https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/lansanalyser  Man väljer län, klimatindex osv. och får då upp kartor som lätt kan spara (högerklicka). Där finns också de sammanställda rapporterna, som också innehåller diagram. För den initierade går det också att ladda ned Gis-skikt.

Vi har också gjort en Vägledning om klimatscenarier https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier  Där får man mycket information om det som ligger bakom de klimatscenarier vi presenterar, och stöd för tolkningen. Det finns också en enkel introduktion till hur man kan klimatanpassa (den bygger på UKCIPs arbete, alltså klimatanpassningsarbetet i England).
 
Jag pratade också om och visade några klimatindikatorer, varmed vi kan följa klimatets utveckling. De uppdateras årligen:  https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer
 
Jag vill också tipsa om det utbildningsmaterial vi lanserade förra året. Det vänder sig huvudsakligen till gymnasiet men kan användas av var och en efter intresse: https://www.smhi.se/klimat/utbildning/utbildningsmaterial  (kanske kan några övningar vara inspirerade för studiecirklar).
 
Exempel på klimatanpassning finns här, och några av exemplen rör lantbruke (det går att söka ut material i högersplaten): https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning 

Gunn Persson
Konsult klimat och hydrologi, Fil.dr.
SMHI / Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
601 76 NORRKÖPING
www.smhi.se
 

Länkar till markstrukturindexet - Anna Bjureaus

Länken till markstrukturindexet (där man kan hitta ”Hur mår din jord?” och annat smått och gott): https://www.slu.se/markstrukturindex


VARFÖR ETT SEMINARIUM MED TEMA VATTEN I BALANS
2017 går till historien som ett tufft produktionsår. För mycket och för lite skämmer allt är ett gammalt ordspråk som passar in på vattnets roll i växtodlingen. 
 

Vatten är en livsnödvändig resurs, och en förutsättning för att grödorna ska växa. Den senaste säsongen började med torra förhållanden som sen följdes av vattenöverskott på många håll i Sverige. De som hann skörda innan höstregnen fick goda kvalitéer men för en del blev årets skördesäsong mycket besvärlig. Hur ser dräneringsstatusen ut i Sverige? Hur möter lantbruket nya utmaningar med för mycket eller för lite vatten? Kommer det bli lönsamt att börja bevattna mer? Har grundvattnet fyllts på igen? Mark i god status är det en viktig fråga relaterat till vattentillståndet? Dessa frågor och fler som handlar om vatten i balans kommer att tas upp på temadagen. 


PLATS: Linköping, Konsert och Kongress, Konsistoriegatan 7
KOSTNAD: 950 kronor plus moms
MODERATOR: Lars Höök.

ARRANGÖRER: Odling I Balans i samarbete med Jordbruksverket.


PROGRAM
Från 8.40  Kaffe och macka - registrering 

VÄDER OCH GRUNDVATTEN
9.20 Vatten i Balans Håkan Wahlstedt & Helena Elmquist, OiB

9.30 Väderåret och klimatets utveckling, Gunn Persson, SMHI

10.10 Finns det tillräckligt med grund-vatten? Hur kan vi jobba förebyg-gande för att undvika brist i framtiden, Magdalena Thorsbrink, SGU

10.50 Paus  

MARKSTATUS OCH STRATEGIER OM FÖR LITE VATTEN
11.00 Betydelsen av mark i god status, god mullhalt, ej packningsskador, maskförekomst, behövs strukturkalkning. Lärdomar från forskning och utveckling om ett markstrukturindex. Anna Bjureus, Länsstyrelsen

11.40 Metoder för att bestämma rotdjup under fältförhållanden, Anders Jonsson, RISE

12.00 LUNCH

12.45 När lönar det sig att bevattna? Peter Malm, HIR Skåne

13.20 Hur gör man inom OiB för att säkra vattentillgången. När lönar det sig att bevattna?  När var det lönsamt att bygga damm? Odling I Balans lantbrukare; Martin Andersson från Södergård, Per Nordmark från Södervidinge och Helen Strandroth från Bottorp. 
 
STRATEGIER VID FÖR MYCKET VATTEN
13.45 Hur ser dräneringsstatus ut i Sverige och när lönar det sig att dränera
 Ingrid Wesström, SLU
 
14.25 Fältarbeten under blöta förhållanden – hur klarar vi av det? Vad finns det för ny teknik? Per-Anders Algerbo, RISE

14.55 Kaffe 
15.15 OiB – hur tänker vi kring fältarbetes-strategier under blöta förhållanden?
Odling I Balans lantbrukare; Peter Malmström från Broby Gård och Håkan Wahlstedt från Hidinge gård.

JORDBRUKET VÄRNAR OM VATTEN
15.45 Metoder för att förhindra kväve och fosfor- belastningen på vattenmiljön och projektet SamZon, Helena Aronsson, Samverkanslektor SLU

16.10 Rätt mängd vatten vid varje tidpunkt. Så här arbetar Jordbruksverket med jordbrukets vattenhushållning.Tomas Johansson, Kompetenscenter för vattenhushållning och Ulrika Sabel utredare Jordbruksverket.

16.35 Till sist - Odling I Balans sammanfattar
16.45 SLUT