Temadag 18 januari 2018
Vatten i balans!


2017 går till historien som ett tufft produktionsår. För mycket och för lite skämmer allt är ett gammalt ordspråk som passar in på vattnets roll i växtodlingen. 

  • Hur säkrar jag tillgången på vatten?
  • Hur klarar jag dränera bort vatten?
  • Vatten av rätt kvalitet - de vatten vi använder ska inte leda till påverkan i vår omgivande miljö

Är grundvattnet påfyllt nu? Är vi förberedda  för mer nederbörd och stora skyfall? Hur står det till med dräneringen? Hur ska vi hantera torka? Om grödorna har blivit mer torkresistenta har de då förlorat en del av sin förmåga att överleva stående vatten på fältet? Finns det större behov att satsa på riskspridning vad det gäller grödval? Är det mer lönsamt att bevattna?

PLATS: Linköping, Konsert och Kongress, Konsistoriegatan 7
KOSTNAD: 950 kronor plus moms

Anmälan till TEMADAGEN 18 januari 2018 genom att fylla i dina uppgifter nedan. Glöm ej att trycka på knappen nedan som är märkt med Skicka meddelande!. Du ska få ett svarsmajl direkt när din anmälan registrerats.