Temadag om Integrerat växtskydd 2022-01-31: digitalt

En temadag som arrangerades i samarbete mellan Odling i Balans, Jordbruksverket, Växtskyddscentralerna och Svenskt Växtskydd.

Program

9.30 Inledning

            Lena Holm - OiB
9.35 Bakgrund
•       Vad är IPM? – Varför ska vi tillämpa IPM? (regler, biologi mm)
            Lina Norrlund - SJV
•       Erfarenheter med Demogårdar i Danmark
            Poul Henning Petersen - SEGES
PAUS
10.40 Förebygg
•       Växtföljd – Ekonomi - Jordbearbetning
            Göran Bergkvist - SLU
•       Sortblandningar – Erfarenheter från Danmark 
           Marian Thorsted – SEGES
           Jacob Helm Larsen - DLG
•       Maskinhygien
            Christer Johansson - SJV
11.40 Bevaka
•       Tillgång på väderdata och väderbaserade beslutsstöd mm
            Alf Djurberg - SJV
LUNCH
13.00 Behovsanpassa
•       Precisionsbekämpning
            Christer Johansson - SJV
•       Resistens – hur hantera risken?
            Gunilla Berg - SJV
•       Resistensproblem med örtogräs /exempel IPM i sockerbetsodling
            Rikard Andersson - NBR
•       Framtidens växtskydd
            Carl-Henrik Ljung - Svenskt Växtskydd
KAFFE
15.10 Följ upp
•       Vad saknas från rådgivning för att kunna tillämpa IPM? Utmaningar med IPM –          Några Odling i Balans-gårdar berättar
            Ebbe Persson - Egonsborg
            Peter Malmström - Broby
            Markus Johansson och Helen Strandroth - Bottorp
15.40 Avslutning
            Håkan Wahlstedt - OiB