Odling i Balans råd

Rådets uppgift är att inspirera och säkerställa verksamhetens vetenskapliga kvalitet och arbetets relevans.


Håkan Wahlstedt
Pilotgårdsrepresentant
w@hidingegard.se
Hidinge gård

 


Helen Strandroth
Pilotgårdsrepresentant
helen@bottorp.se
Bottorp


Markus Hoffman
Expert – vatten
markus.hoffman@lrf.se
LRF


Magdalena Wallman
Expert – klimat
magdalena.wallman@jordbruksverket.se
Jordbruksverket


Helena Aronsson
Expert – växtnäring och stallgödsel
helena.aronsson@slu.se
SLU


Petter Haldén
Expert – biologisk mångfald
Petter.Halden@jordbruksverket.se
Jordbruksverket


Göran Bergkvist
Expert – ogräs och odlingssystem
goran.bergkvist@slu.se
SLU


Thomas Kätterer
Expert – mark
thomas.katterer@slu.se
SLU


Per Hansson
Expert – företagsledning och ekonomi
per.m.hansson@slu.se
SLU


Mats Engquist
Ordförande
ordf@odlingibalans.com
Ordförande för Odling i Balans

 


Lena Holm
Sekreterare
lena.holm@odlingibalans.com
Koordinator för Odling i Balans