Odling i Balans vetenskapligt råd

Rådets uppgift är att inspirera och säkerställa verksamhetens vetenskapliga kvalitet och arbetets relevans.

Petter Haldén Petter Haldén

Petter Haldén
Jordbruksverket, rådgivare i biologisk mångfald

petter.halden (at) jordbruksverket.se

Helena Aronsson Helena Aronsson

Helena Aronsson 
SLU, samverkanslektor, Institutionen för mark och miljö, expert växtnäring speciellt stallgödsel och växtnäringsförluster
helena.aronsson (at) slu.se
 

Göran Bergkvist Göran Bergkvist

Göran Bergkvist
SLU Institutionen för växtekologi, expert växtodlingsfrågor

goran.bergkvist (at) slu.se

 

Lars Johansson
Växtskyddsenheten, Jordbruksverket, expert inom växtskydd och svamp
lars.johansson(at) jordbruksverket.se