Odling i Balans vetenskapligt råd

Rådets uppgift är att inspirera och säkerställa verksamhetens vetenskapliga kvalitet och arbetets relevans.

Anders Krafft Anders Krafft

Anders Krafft
Säljansvarig på Lantmännen.
anders.krafft (at) lantmannen.com

Gunilla Frostgård Gunilla Frostgård

Gunilla Frostgård
Chefsagronom Yara, expert gödsel, växtnäring, miljö och hållbarhet

gunilla.frostgard (at) yara.com

 

Petter Haldén Petter Haldén

Petter Haldén
Rådgivare och utvecklare inom biologisk mångfalds-frågor, Hushållnings-sällskapet Uppsala

Petter.halden (at) hushallningssallskapet.se

 

Helena Aronsson Helena Aronsson

Helena Aronsson 
SLU, samverkanslektor, Institutionen för mark och miljö, expert växtnäring speciellt stallgödsel och växtnäringsförluster
helena.aronsson (at) slu.se
 

Göran Bergkvist Göran Bergkvist

Göran Bergkvist
SLU Institutionen för växtekologi, expert växtodlingsfrågor

goran.bergkvist (at) slu.se

 

Lars Johansson
Växtskyddsenheten, Jordbruksverket, expert inom växtskydd och svamp
lars.johansson(at) jordbruksverket.se 

Rikard Andersson Rikard Andersson

Rikard Andersson
Jordbruksverket, Växtskyddsenheten, Alnarp, expert inom växtskydd och speciellt ogräs
rikard.andersson (at) jordbruksverket.se