AgridemoF2F

Odling I Balans är en part i ett europeiskt konsortium som kommer inventera och studera former och goda ideer för lantbrukskunskaps-utbyte, AgriDemoF2F. Framförallt är det "peer-to-peer" learning som SCAR AKIS är intreserad av. Det betyder ungefär  "lika lär lika". Det ´handlar om att lantbrukare lär av varandra och direkt av varandra, något som Odling I Balans arbetar efter.

Huvudsyftet är att förbättra och utveckla kunskapsförmedling/
kunskapsutbyte mellan lantbrukare, både avseende nya vetenskapliga resultat och innovationer. Vad fungerar idag och vad behöver förbättras. Projektet ska visa på hur lyckade exempel ytterligare ska kunna utvecklas, stödjas och uppmuntras. Projektet startade 1 december 2016 och kommer hålla på i 30 månader. Hör gärna av dig till oss om du har inspel om kunskapsutbyte.

The link for Agridemo website: www.agridemo-h2020.eu
and on twitter: @AgridemoF2F 

Workshop; Erfarenheter från, och möjliga förbättringar vid gård demonstrationer i Sverige och Danmark, 17 oktober 2018, Axelborg, Köpenhamn 10-14.

Gårdsdemonstrationer kan vara ett mycket effektivt sätt att föra ut innovationer och visa bra praxis till besökare. I EU-projektet ”AgroDemo”, (https://agridemo-h2020.eu/) så visade sig att det var stora skillnader i Europa hur man lägger upp gårdsvisningar. Om demonstrationen är väl planerad och genomarbetad så är det troligare att den uppfyller sitt syfte. På samma sätt ger en lyckad gårddemonstration bäst utbyte för besökaren. Denna workshop syftar till ett erfarenhetsutbyte omkring gårdsdemonstrationer av olika slag. Under workshopen kommer erfarenheter från olika demonstrationer på gårdar diskuteras.

Inbjudna: lantbrukare, rådgivare, lantbruksföreningar, industrirepresentanter, forskare, myndighet
Antal: nånstans mellan 4-12 från varje land
Arrangörer: Frank Oudshoorn, från SEGES Danmark och Helena Elmquist från Odling I Balans, Sverige, med medel från projektet AgriDemo.
Språk: skandinaviska dvs. Svenska och Danska

Anmälan workshop 17 oktober

Om anmälan kommit igenom, så ska du få ett svarsmedelande från OiB.