Blommande brunnar
Se filmerna hur man kan anlägga Blommande Fältbrunnar som skyddar mot oönskade ämnen i vattnet och främjar insekter, fältvilt mm. Den första filmen handlar om etablering av de blommande SamZonerna kring fältbrunnar och den andra filmen visar på hur det blev. 

 

För dig som inte gjort det tidigare. Svara gärna på enkäten om fältbrunnar. Se längre ner på denna sida. 

Enkät om fältbrunnar

  • Till svenska lantbrukare som har fältbrunnar, eller är maskinförare, entreprenörer eller liknande som kör där det finns fältbrunnar. Enkäten handlar om de fältbrunnar som används för att leda bort vatten från dräneringssystemet och/eller för att möjliggöra rensning av dikessystemet. Denna enkät är del i ett projekt som handlar om att odla örter och gräs runt fältbrunnar för att skydda vattnet mot oönskade ämnen. Dina svar kommer att hanteras konfidentiellt. Tack på förhand!
Projektet är finansierat via Jordbruksverket. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden. 

Projektet Blommande Brunnar är finansierat via Landsbygdsprogrammet.