SamZoner - multifunktionella skyddszoner

Odling i Balans sår SamZoner för att öka den biologiska mångfalden och skydda vår natur. Genom att odla remsor med örter och gräs som ger både föda och husrum åt insekter kan man öka antalet vilda pollinerare och fältfåglar. En smart kombination av remsor med olika arter gör att man kan få flera funktioner.Bilden ovan visar på att SamZonerna både kan skydda miljön och främja för insekter, fåglar, fältvilt.  

"Det här är det roligaste jag varit med om som bonde..."

Det här är det roligaste jag varit med om som bonde säger säger Håkan Wahlstedt, lantbrukare och ordförande för Odling I Balans. När han ser på sina blommande så kallade SamZoner fyllda av surrande humlor och vildbin.
Det här är det roligaste jag varit med om som bonde säger säger Håkan Wahlstedt, lantbrukare och ordförande för Odling I Balans. När han ser på sina blommande så kallade SamZoner fyllda av surrande humlor och vildbin.

Många funktioner

Förutom att gynna biologisk mångfald kan SamZonerna förhindra förluster av fosfor som övergöder våra vattendrag, de kan bli beträdor för allmänheten. De kan bli användbara körvägar för lantbrukare så att man slipper köra med tunga ekipage på fältet och skydda marken mot markpackning. För vissa grödor exempelvis oljeväxter och åkerbönor kan man öka skördarna genom att SamZonerna ger föda åt pollinerarna hela säsongen. Det gynnar också honungsproducenter. Andra funktioner som SamZonerna kan ge är att främja naturliga fiender, vilket minskar bekämpningsbehovet. SamZonerna kan anpassas för att locka fältvilt.

Örter som gynnar pollinerare

Pollinerare gynnas blommande SamZoner.  En slåttergräsfjäril besöker honungsörten till höger.
Pollinerare gynnas blommande SamZoner. En slåttergräsfjäril besöker honungsörten till höger.

Både fleråriga och ettåriga utsädesblandningar testas. Flera av SamZonerna innehåller baljväxter. De är billiga kan etableras och skötas med vanliga lantbruksmaskiner och är oerhört bra källor till pollen och nektar. Enligt många källor är orsaken till att våra mest värdefulla humlor, de långtungade, minskat krafktigt i antal att blommande rödklöver är mer sällsynt i slättlandskapet. I en del av de fleråriga blandningarna ingår gräs för att fylla ut hål när vallbaljväxterna går ut. Ettåriga arter kan med fördel sås i en sandwichmodell. En blandning av honungsört, perserklöver, blodklöver är ett billigt utsäde som ger mycket bra pollen och nektar, där blomningen avlöser varandra. Vilka blandningar som är mest lämpade är ett av resultaten vi kommer ta fram i projektet.

Ört och gräs-blandningar är sådda på Odling I Balans gårdar samt några andra gårdar i Sverige. De kommer att visas upp bland annat på den stora lantbruksmässan på Borgeby den 27 och 28 juni. Men också vid andra event.
Det är cirka 20 olika blandningar som testas på 20 gårdar, totalt ca 70 provområden. 

Vi testar SamZonerna på gårdar under två år

Lantbrukarna testar att så och sköta SamZonerna. All erfarenhet och kunskap dokumenteras och sammanställs till en kunskapsbas för att komma till nytta för fler. Olika såmaskiner och jordbearbetningsredskap testas. En av utmaningarna är att kunna så utsäde där  fröna varierar mycket i storlek.

Olika jordbearbetningsredskap och såmaskiner testas.
Olika jordbearbetningsredskap och såmaskiner testas.

Ett unikt samarbete i branschen

Projektet är ett unikt samarbete med flera i lantbruksbranschen, forskare, rådgivare och miljöorganisationen WWF. Kunskap och erfarenhet hämtas från flera håll. Projektet utgår ifrån MISTRAS kunskapsinventering om skyddszoner och dess effekter. Rådgivarna i projektet har arbetat med mångfaldsfrågor, miljö- och produktionsfrågor i flera år och forskare med expertis inom ekologi, natur och miljövård är med i projektet.

Projektpartners; Pär-Johan Lööf (Lantmännen), Håkan Wahlstedt (OiB), Emelie Svensson (VäxtRåd), Petter Haldén (HS), Helena Aronsson (SLU), Mattias Hammarstedt (HIR Skåne), Helena Elmquist (OiB), Mats Andersson (Svenskt Växtskydd), Ola Jennersten (WWF), Jonas Josefsson (SLU), Sönke Eggers (SLU), Katarina Elfström (Yara) ej med på denna bild, dessutom ingår OiB pilotgårdar.
Projektpartners; Pär-Johan Lööf (Lantmännen), Håkan Wahlstedt (OiB), Emelie Svensson (VäxtRåd), Petter Haldén (HS), Helena Aronsson (SLU), Mattias Hammarstedt (HIR Skåne), Helena Elmquist (OiB), Mats Andersson (Svenskt Växtskydd), Ola Jennersten (WWF), Jonas Josefsson (SLU), Sönke Eggers (SLU), Katarina Elfström (Yara) ej med på denna bild, dessutom ingår OiB pilotgårdar.

Syftet med projektet är att utveckla ett koncept för skyddszoner, som minimerar risken för läckage av oönskade ämnen från åkermarken samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas, olika typer av rekreationsvärden skapas samt att lantbruk och handel får ökade möjligheter att kommersialisera en hållbar svensk växtodling. På så sätt kombineras en långsiktig produktivitet i lantbruket och skydd av miljön.

Målet är ett färdigt odlings- och skötselskoncept för mångfunktionella skyddszoner, baserat på vetenskapliga fakta, tester på pilotgårdar samt validering från lantbrukare, myndigheter, rådgivning och handel.


Finansierat inom EIP-agri landsbygdsprogrammet

Kontaktperson; Helena Elmquist Odling I Balans,
helena.elmquist (at) odlingibalans.com
08-787 59 66

Multifunctional buffer zones, Almeria 2018