SamZon

Skyddszoners olika funktioner utnyttjas inte effektivt idag. Projektet tar fram ett nytt koncept för platsanpassad implementering och skötsel av multifunktionella skyddszoner som bidra till att kombinera ett effektivare miljömålsarbete med hög produktivitet och konkurrenskraft på svenska gårdar. Detta ske genom ett unikt samarbete mellan näringsliv, lantbrukare, rådgivare och forskare. Projektet startade Projektet startade våren 2017 och är fyra år som finansieras via EIP-Agri. Projektet är ett samarbete mellan OiB, Lantmännen, VäxtRåd, Hushållningssällskapet, HIR Skåne, VäxtRåd, WWF, SLU med flera.

Syftet med projektet är att utveckla ett koncept för skyddszoner, som har flera funktioner alltifrån att minimera risken för läckage av oönskade ämnen från åkermarken samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas, skapa olika typer av rekreationsvärdensamt att lantbruk och handel får ökade möjligheter att kommersialisera en hållbar svensk växtodling. På så sätt kombineras en långsiktig produktivitet i lantbruket och skydd av miljön.
 

Målet är ett färdigt odlings- och skötselskoncept för mångfunktionella skyddszoner, baserat på vetenskapliga fakta, tester på pilotgårdar samt validering från lantbrukare, myndigheter, rådgivning och handel.

Projektpartners; Pär-Johan Lööf (Lantmännen), Håkan Wahlstedt (OiB), Emelie Svensson (VäxtRåd), Petter Haldén (HS), Helena Aronsson (SLU), Mattias Hammarstedt (HIR Skåne), Helena Elmquist (OiB), Mats Andersson (Svenskt Växtskydd), Ola Jennersten (WWF), Jonas Josefsson (SLU), Sönke Eggers (SLU), Katarina Elfström (Yara) ej med på denna bild, dessutom ingår OiB pilotgårdar.
Projektpartners; Pär-Johan Lööf (Lantmännen), Håkan Wahlstedt (OiB), Emelie Svensson (VäxtRåd), Petter Haldén (HS), Helena Aronsson (SLU), Mattias Hammarstedt (HIR Skåne), Helena Elmquist (OiB), Mats Andersson (Svenskt Växtskydd), Ola Jennersten (WWF), Jonas Josefsson (SLU), Sönke Eggers (SLU), Katarina Elfström (Yara) ej med på denna bild, dessutom ingår OiB pilotgårdar.

Kontaktperson; Helena Elmquist Odling I Balans,
helena.elmquist (at) odlingibalans.com