Främja biodiversitet & ekosystemtjänster

Blommande kantzoner

Odling I Balans, HS konsult Uppsala, Jordbruksverket och WWF samarbetar för att öka andelen blommande kantzoner. Postern nedan hoppas på att  inspirera till fler sådana. Ekologiska fokusarealer kan med fördel användas för att anlägga blommande kantzoner.

Mångfald på slätten

Mångfald på slätten är ett samarbetsprojekt mellan Jordbruksverket HS Konsult AB och Odling i Balans. Den 23 oktober 2014 hölls en konferens på Brunnby Gård Västerås, med temat Gynna Mångfalden. På konferensen deltog lantbrukare, lantbruksrådgivare och forskare med intresse för nyttan av biologisk mångfald på slätten. Deltagarna delade med sig av erfarenheter och kunskap hur mångfalden kan gynnas på ett flertal sätt.

Mer om projektet finns beskrivet på Jordbruksverkets hemsida.

Exempel från Hidinge Gård, en av deltagarna i projektet Mångfald på slätten

En ettårig blomrik kantzon med honungsört, perserklöver och fodervicker från Hidinge gård, år 2011. Foto Petter Haldén, HS Konsult.
Steglits i solros ovanför blommande oljerättika som har vita eller lila blommor. Foto Petter Haldén, HS Konsult.
I september är honungsörten i stort sett överblommad men blodklöver och perserklöver blommar vackert och lockar mängder av bin och humlor. Foto Petter Halden, HS Konsult