Projektet "Checklista för optimal höstveteskörd"

Det var ett välbesökt seminarium på Borgebyfältdagar den 25 juni 2016, där projektet "Checklista för optimal höstveteskörd" presenterades. Helena Elmquist OiB, Niclas Sjöholm VäxtRåd, Johan Arvidsson SLU och Camilla Persson HIR Skåne berättade om "värdesflödesanalysen" i höstveteodlingen. Projektet resulterade i en checklista som hjälp för att optimera höstveteskörden. Den kan användas för egen analys, eller som diskussionsunderlag vid rådgivar/lantbrukarträffar.

Projektet finansierades av LRF Växtodling.

Hör gärna av dig till författarna om du har frågor och synpunkter på arbetet.
 

Bakgrundsrapport till Checkslista för optimal höstveteskörd 2015. Detta projekt syftade till att identifiera de mest centrala faktorer som inverkar på höstveteskörden. Alla viktiga faktorer togs fram i en värdeflödesanalys, en metod som kartlägger helheten i kedjan från råvara till färdig produkt. Faktorerna rangordnades och de viktigaste sammanfattades i en checklista som visar centrala områden att arbeta med som har stor betydelse för skörden. Checklistan innehåller strategiska beslut före säsong, och beslut som behöver tas under växtodlingssäsongen, samt beslut som sker efter skörd. Efter skörd tas aspekter upp om halmbärgning och behov av dokumentation och uppföljning av verksamheten.


Arbetet resulterade i en checklista (12 sidor) som går att ladda ned (framsidan visas till vänster).

Bakgrundsrapporten till Checklista för optimal höstveteskörd (63 sidor), går också att ladda ned. Den innehåller också checklistan, (framsidan visas till höger).