Testa din gård och beräkna nyckeltal

Baskoncept för miljösäkrad växtodling

Odling i balans har presenterat en åtgärdslista. Det hela är uppdelat i 10 ämnesområden. Grundläggande är att Du genomfört LRF´s miljöhusesyn.
Centrala områden är användning av växtnäring och kemiska bekämpningsmedel. Skydd av vattendrag och ansvar för natur, miljö och biologisk mångfald är andra prioriterade områden.

Checklista för "Miljö- kvalitetssäkrad växtodling"

Se exempel, klicka på bilderna för större format.

Beräkna miljönyckeltal

Växtnäringsbalans för gården, klicka på filen.

1) Här kan du beräkna din egen växtnäringsbalans, klicka på filen nedan. (Uppdatera på den gröna fliken/bladet och se exempel blå flik/blad).

Anvisning: (ALL REDOVISNING GÖRS I GULA FÄLT!)
Skriv in tillförda produkter, effekten av nedfall mm. I denna lathund anges växtnäringsinnehållet i ett flertal produkter.
Skriv in aktuell bortförsel via olika produkter => modellen redovisar bortförseln
Längst ner redovisas aktuell växtnäringsbalans. => jämför med angivna riktvärden!

 

2) Energibalans för växtodlingen, klicka på filen nedan.