Integrerat växtskydd


NYHET 2019  BLOMMANDE FÄLTBRUNNAR
Att anlägga örter och blommor, kanske i kombination med gräs kring fältbrunnar  kan vara en del i Integrerat växstkydd. Se filmerna som handlar om hur man kan odla blommor och örter kring fältbrunnarna för att skydda vatten och samtidigt gynna mångfalden. Den första filmen handlar om etablering av de blommande SamZonerna kring fältbrunnar och i den andra filmen visar Martin Andersson hur det blev och resonerar mer omkring fördelarna med detta. 
 

I projektet Demogårdar en viktig del i introduktionen av Integrerat Växtskydd har svårigheter och möjligheter för att tillämpa IPM på gårdsnivå identifierats. Arbetet resulterade i ett verktyg som kan fungera som underlag inför eller vid rådgivning.


Projektet sammanfattas i en rapport och verktyget finns beskrivet i ett worddokument. Sammanfattning finns i "SLUT rapport" med länk nedan.


 

Iden att bygga en biobädd för att förhindra spill från bekämpningsmedel föddes när Göran Ohlssons fru på Norregården utanför Sjöstorp, skulle byta jord i växthuset. Biobädden fungerar lika bra idag och rekommenderas inom integrerat växtskydd. Pedagogiskt är den oslagbar. Den samlar upp eventuellt spill, håller kvar det, bryter ner växtskydds-medlet och signalerar till sprutföraren om man spiller eftersom gräset dör. Idag är biobädden ett välkänt koncept som används i hela världen och dess historia finns också beskriven på engelska.

 

Rapporter att ladda ned