Integrerat växtskydd

I projektet Demogårdar en viktig del i introduktionen av Integrerat Växtskydd har svårigheter och möjligheter för att tillämpa IPM på gårdsnivå identifierats. Arbetet resulterade i ett verktyg som kan fungera som underlag inför eller vid rådgivning.

Projektet sammanfattas i en rapport och verktyget finns beskrivet i ett worddokument. Sammanfattning finns i "SLUT rapport" med länk nedan.


 

Iden att bygga en biobädd för att förhindra spill från bekämpningsmedel föddes när Göran Ohlssons fru på Norregården utanför Sjöstorp, skulle byta jord i växthuset. Biobädden fungerar lika bra idag och rekommenderas inom integrerat växtskydd. Pedagogiskt är den oslagbar. Den samlar upp eventuellt spill, håller kvar det, bryter ner växtskydds-medlet och signalerar till sprutföraren om man spiller eftersom gräset dör. Idag är biobädden ett välkänt koncept som används i hela världen och dess historia finns också beskriven på engelska.

 

Rapporter att ladda ned