Integrerat växtskydd

I projektet Demogårdar en viktig del i introduktionen av Integrerat Växtskydd har svårigheter och möjligheter för att tillämpa IPM på gårdsnivå identifierats. Arbetet resulterade i ett verktyg som kan fungera som underlag inför eller vid rådgivning.

Projektet sammanfattas i en rapport och verktyget finns beskrivet i ett worddokument.